Deseń nie stanowi kształtu towaru – sprawa Textilis

Deseń nie stanowi kształtu towaru – sprawa Textilis

AKTUALNOŚCI Deseń nie stanowi kształtu towaru – sprawa Textilis (Wyrok TSUE z 14 marca 2019 r, sygn. akt C‑21/18) Jedna z bezwzględnych przeszkód uniemożliwiających rejestracje znaku towarowego zachodzi wtedy, gdy oznaczenie składa się wyłącznie z kształtu...
The recipient of the advertisement is (not always) a reasonable and critical customer

Odbiorca reklamy to (nie zawsze) klient rozsądny

AKTUALNOŚCI Odbiorca reklamy to (nie zawsze) klient rozsądny W dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej ukazał się artykuł dr Moniki Żuraw, pt. Odbiorca reklamy to (nie zawsze) klient rozsądny i krytyczny. Zawiera on komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 12...