Deseń nie stanowi kształtu towaru – sprawa Textilis

Deseń nie stanowi kształtu towaru – sprawa Textilis

AKTUALNOŚCI (Wyrok TSUE z 14 marca 2019 r, sygn. akt C‑21/18) Jedna z bezwzględnych przeszkód uniemożliwiających rejestracje znaku towarowego zachodzi wtedy, gdy oznaczenie składa się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru. Po jednej z ostatnich...
Odbiorca reklamy to (nie zawsze) klient rozsądny

Odbiorca reklamy to (nie zawsze) klient rozsądny

AKTUALNOŚCI W dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej ukazał się artykuł dr Moniki Żuraw, pt. Odbiorca reklamy to (nie zawsze) klient rozsądny i krytyczny. Zawiera on komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 12 września 2018 r. (sygn. akt  I ACa 216/18) dotyczącego...
Amendments to Industrial Property Law in Poland

Amendments to Industrial Property Law in Poland

NEWS On February 20, 2019, the Act on amending the Industrial Property Law was passed. The act was handed over to the President of the Republic of Poland for signature. It will apply from the day after the announcement.The amendment aims to implement the Directive of...