Doręczenia postanowień o zabezpieczeniu roszczeń

Doręczenia postanowień o zabezpieczeniu roszczeń

AKTUALNOŚCI Postępowanie o zabezpieczenie roszczeń jest niezwykle ważnym narzędziem ochrony praw własności intelektualnej mającym na celu przede wszystkim natychmiastowe przerwanie bezprawnej działalności osoby trzeciej oraz zajęcie towarów naruszających. Przepisy...
Odpowiedzialność karna w pwp

Odpowiedzialność karna w pwp

AKTUALNOŚCI Odpowiedzialność za popełnienie czynu zabronionego w prawie karnym ponosi sprawca czynu. Ustawodawca wprowadza jednak niekiedy odstępstwa od tej zasady, konstytuując tzw. klauzule odpowiedzialności zastępczej. Z jedną z takich sytuacji mamy do czynienia w...
When is a graphic trademark misleading?

When is a graphic trademark misleading?

AKTUALNOŚCI Remarks on the General Court’s judgement dated 11 April 2019 (case no. T-477/18) Assessing the similarity of graphic trademarks is more difficult than trademarks with verbal elements. In the latter case, a number of principles have been developed in the...
Kiedy znak graficzny wprowadza w błąd?

Kiedy znak graficzny wprowadza w błąd?

AKTUALNOŚCI Uwagi do wyroku Sądu z 11 kwietnia 2019 r. (sygn. akt T‑477/18) Ocena podobieństwa znaków graficznych najczęściej jest trudniejsza niż znaków z elementami słownymi. W przypadku tych drugich w orzecznictwie wypracowano wiele zasad, pomocnych w ustaleniu czy...