AKTUALNOŚCI

Deseń nie stanowi kształtu towaru – sprawa Textilis

Mar 30, 2019

(Wyrok TSUE z 14 marca 2019 r, sygn. akt C‑21/18)

Jedna z bezwzględnych przeszkód uniemożliwiających rejestracje znaku towarowego zachodzi wtedy, gdy oznaczenie składa się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru. Po jednej z ostatnich nowelizacji prawa znaków towarowych przeszkodę dotyczącą kształtu rozszerzono o „inne właściwości towaru” (por. art. 7 (1) (e) (iii) Rozporządzenia 2017/1001, art. 129 1 ust. 1 pkt 5 Ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej) . W omawianej sprawie oznaczeniem poddawanym ocenie w postępowaniu o unieważnienie znaku był wzór (np. na tkaninę, czy papier) z oznaczeniem słownym MANHATTAN, jak przedstawiono poniżej. W sprawie istotne jest, że znak został zarejestrowany przed nowelizacja ww. przepisów. Przed nowelizacją wszczęto również postępowanie o unieważnienie znaku.

TSUE uznał, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) Rozporządzenia w aktualnej formie należy interpretować w ten sposób, że nie ma on zastosowania do znaków towarowych zarejestrowanych przed wejściem w życie zmian. Takie rozstrzygnięcie jest prawidłowe przede wszystkich w kontekście zasady ochrony praw nabytych. Obecna zmiana w zakresie przeszkód rejestracji mogła by bowiem oznaczać dla wielu znaków narażenie ich na unieważnienie.

TSUE dokonał też wykładni pojęcia kształtu na gruncie ww. przepisów i stwierdził, że oznaczenia składające się z dwuwymiarowych motywów dekoracyjnych, naniesione na towary takie jak tkanina czy papier, nie stanowią oznaczeń, które „składają się wyłącznie z kształtu”. Choć wzory zawierają linie i kontury – jak każdy kształt – nie są one tożsame z samym produktem. Rozstrzygnięcie wydaje się jedynym rozsądnym, bo wzór może z pewnością stanowić inną właściwość towaru, ale nie kształt. Nawet w sytuacji wzorów pokrywających cały produkt, jak np. przedstawionych poniżej, deseniu nie można uznać za stanowiący kształt towaru. Widać wyraźnie, że linie i kontury tworzące wzór nie pokrywają się z kształtem torebek.

Rozstrzygnięcie nie było jednak oczywiste, szczególnie w kontekście opinii rzecznika generalnego w sprawie czerwonej podeszwy buta Louboutin (por. sygn. akt C-163/16). Rzecznik był przekonany, że czerwony kolor nałożony na podeszwę buta i zarejestrowany jako znak pozycyjny, można utożsamić z kształtem, a zatem rozpatrywać jako przeszkodę rejestracji dotyczącą kształtu. TSUE w sprawie Louboutin nie podzielił tej opinii, a wyrok Textilis potwierdza zapatrywanie TSUE, że przeszkodę kształtu towary należy interpretować ściśle i nie rozszerzać jej na inne właściwości (np. kolor, deseń).

Z pewnością można czekać na kolejne wyroki dotyczące znaków rejestrowanych już po nowelizacji. Można się spodziewać, że nowa regulacja znacząco ograniczy rejestrację znaków, które stanowią cechę towaru,  a znaki o tym samym charakterze zarejestrowane w przeszłości będą mogły nadal korzystać z ochrony.

Zobacz też:

Walka krezusów i sponsoring sportowy

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2019-10-09, sygn. akt VII AGa 1570/18 Spory o własność intelektualną najczęściej budzą duże emocje i należą do skomplikowanych. Granica między naruszeniem i jego brakiem jest często trudna do jednoznacznego wyznaczenia. W...

Ryzyko konfuzji w przypadku znaku unijnego

Znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) chroniony jest jednolicie we wszystkich państwach członkowskich. Dotyczy to również  oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przy badaniu tzw. względnych przeszkód rejestracji, tj....

Archiwum

Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych biur w Warszawie i Gdańsku

Gdańsk

ul. Płowce 11,

80-153 Gdańsk
tel. +48 (58) 716 71 68
fax +48 (58) 526 55 99

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372
fax +48 (58) 526 55 99

Formularz kontaktowy

5 + 5 =