PUBLIKACJE

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28 listopada 2019r., III CSK 282/17 (dot. warunków ochrony niezarejestrowanego oznaczenia opisowego) więcej

Autor: W. Gierszewski [w:] Rzecznik Patentowy, nr 101-102/ 3-4/2021, s.57-67

O rejestrację wizerunku występuj rozważnie  więcej

Autor: W. Gierszewski [w:] Dziennik Gazeta Prawna, nr 183, 21.09.21

W kolizji z wzorem przemysłowym – znak towarowy górą  więcej

Autor: W. Gierszewski [w:] Dziennik Gazeta Prawna, nr 65, 02.04.19

Odbiorca reklamy to (nie zawsze) klient rozsądny i krytyczny więcej

Autor: M. Żuraw [w:] Dziennik Gazeta Prawna, nr 55, 19.03.19

Sądy nie powinny karać biegłych za kompetencje więcej

Autor: W. Gierszewski, M. Trzebiatowski [w:] Dziennik Gazeta Prawna nr 88, 8.05.2018

The Baseline of trade secrets litigation in the EU Member States więcej

Autor: M. Żuraw (współautor) [w:] EUIPO 2018

Prawo autorskie: Narzędzie ochrony, które stało się narzędziem walki z konkurentami więcej

Autor: W. Gierszewski, M. Trzebiatowski [w:] Dziennik Gazeta Prawna nr 57, 21.03. 2018

Publikacja informacji o majątku osoby zamożnej a prawo do prywatności

Autor: W. Gierszewski, M. Trzebiatowski [w:] Przegląd Prawa Handlowego, nr 5/2017

Roszczenia autorskie: a jednak jednokrotność więcej

Autor: W. Gierszewski, M. Trzebiatowski [w:] Dziennik Gazeta Prawna nr 22, 32.01.2018

Uprawnienie pełnomocnika do umorzenia patentowego postępowania zgłoszeniowego

Autor: W. Gierszewski [w:] Studia Prawnicze i Administracyjne nr 4/2017

Roszczenia odszkodowawcze w prawie autorskim na zakręcie więcej

Autor: W. Gierszewski, M. Trzebiatowski [w:] Dziennik Gazeta Prawna nr 240, 12.12.2017

Skarb Państwa jako uprawniony do znaku towarowego

Autor: W. Gierszewski [w:] Przegląd Prawa Handlowego, nr 7/2016

Glosa do wyroku SN I CSK 50/14 (dot. nieużywania znaku towarowego przed upływem 5 lat od jego uzyskania)

Autor: W. Gierszewski [w:] Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa 2016/2/29-36

Sponsoring sportowy sposobem na promocje gminy więcej

Autor: M. Żuraw [w:] Rzeczpospolita, 6.09.2016

Nie suknia zdobi człowieka

Autor: M. Żuraw [w:] Świat zabawek, nr 2-3/2016

Bezpieczna elektronika

Autor: M. Żuraw [w:] Świat zabawek, nr 2-3/2016

Zabawki pod lupą ustawodawcy

Autor: M. Żuraw [w:] Świat Zabawek, nr 1/2016

Kiedy kształt towaru może być znakiem towarowym? więcej

Autor: M. Żuraw [w:] Rzeczpospolita, 21.11.2015

Znak towarowy – co może przeszkadzać w zarejestrowaniu więcej

Autor: M. Żuraw [w:] Rzeczpospolita, 30.10.2015

Po co rejestrować znak towarowy

Autor: M. Żuraw [w:] Rzeczpospolita, 7.10.2015

Dlaczego warto mieć rozpoznawalny znak więcej

Autor: M. Żuraw [w:] Rzeczpospolita, 30.09.2015

Kształt produktu jako znak towarowy

Autor: M. Żuraw [w:] Rocznik Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, 2015

Aktualne wyzwania w sporach o znaki towarowe

Autor: M. Żuraw [w:] Rocznik Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, 2014

Naruszenie na wokandzie, tj. czy chronić prawa własności intelektualnej przed polskim sądem, 2013

Autor: M. Żuraw [w:] Rocznik Kancelarii Wardyński i Wspólnicy 2013

Czy podmiot rozlewający napój do puszek narusza prawa do znaku towarowego?

Autor: M. Żuraw [w:] Glosa do wyroku TS z dnia 15 grudnia 2011 r., C-119/10, Glosa 2012, nr 4, str. 69-78

Znak towarowy jako przedmiot ochrony – uwagi o użyciu oznaczenia „W charakterze znaku towarowego”

Autor: M. Żuraw [w:] Studia Iuridica, t. 52, str. 165-180, Warszawa 2010

Funkcje znaku towarowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Autor: M. Żuraw [w:] Zeszyty Prawnicze UKSW 2007, nr 7.2., str. 105-145

Kolizje prawa ochronnego na znak towarowy i niezarejestrowanego oznaczenia pochodzenia towaru

Autor: M. Żuraw [w:] PIPWI UJ 2006, z. 95, str. 167−219

Protection of trademarks used on the Internet in Poland (civil measures)

Autor: M. Żuraw [w:] Mobile Technology for European Integration and Growth, 2005, str. 146−151

O rejestrację wizerunku występuj rozważnie  więcej

Autor: W. Gierszewski [w:] Dziennik Gazeta Prawna, nr 183, 21.09.21

W kolizji z wzorem przemysłowym – znak towarowy górą  więcej

Autor: W. Gierszewski [w:] Dziennik Gazeta Prawna, nr 65, 02.04.19

Odbiorca reklamy to (nie zawsze) klient rozsądny i krytyczny więcej

Autor: M. Żuraw [w:] Dziennik Gazeta Prawna, nr 55, 19.03.19

Sądy nie powinny karać biegłych za kompetencje więcej

Autor: W. Gierszewski, M. Trzebiatowski [w:] Dziennik Gazeta Prawna nr 88, 8.05.2018

The Baseline of trade secrets litigation in the EU Member States więcej

Autor: M. Żuraw (współautor) [w:] EUIPO 2018

Prawo autorskie: Narzędzie ochrony, które stało się narzędziem walki z konkurentami więcej

Autor: W. Gierszewski, M. Trzebiatowski [w:] Dziennik Gazeta Prawna nr 57, 21.03. 2018

Publikacja informacji o majątku osoby zamożnej a prawo do prywatności

Autor: W. Gierszewski, M. Trzebiatowski [w:] Przegląd Prawa Handlowego, nr 5/2017

Roszczenia autorskie: a jednak jednokrotność więcej

Autor: W. Gierszewski, M. Trzebiatowski [w:] Dziennik Gazeta Prawna nr 22, 32.01.2018

Uprawnienie pełnomocnika do umorzenia patentowego postępowania zgłoszeniowego

Autor: W. Gierszewski [w:] Studia Prawnicze i Administracyjne nr 4/2017

Roszczenia odszkodowawcze w prawie autorskim na zakręcie więcej

Autor: W. Gierszewski, M. Trzebiatowski [w:] Dziennik Gazeta Prawna nr 240, 12.12.2017

Skarb Państwa jako uprawniony do znaku towarowego

Autor: W. Gierszewski [w:] Przegląd Prawa Handlowego, nr 7/2016

Glosa do wyroku SN I CSK 50/14 (dot. nieużywania znaku towarowego przed upływem 5 lat od jego uzyskania)

Autor: W. Gierszewski [w:] Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa 2016/2/29-36

Sponsoring sportowy sposobem na promocje gminy więcej

Autor: M. Żuraw [w:] Rzeczpospolita, 6.09.2016

Nie suknia zdobi człowieka

Autor: M. Żuraw [w:] Świat zabawek, nr 2-3/2016

Bezpieczna elektronika

Autor: M. Żuraw [w:] Świat zabawek, nr 2-3/2016

Zabawki pod lupą ustawodawcy

Autor: M. Żuraw [w:] Świat Zabawek, nr 1/2016

Kiedy kształt towaru może być znakiem towarowym? więcej

Autor: M. Żuraw [w:] Rzeczpospolita, 21.11.2015

Znak towarowy – co może przeszkadzać w zarejestrowaniu więcej

Autor: M. Żuraw [w:] Rzeczpospolita, 30.10.2015

Po co rejestrować znak towarowy

Autor: M. Żuraw [w:] Rzeczpospolita, 7.10.2015

Dlaczego warto mieć rozpoznawalny znak więcej

Autor: M. Żuraw [w:] Rzeczpospolita, 30.09.2015

Kształt produktu jako znak towarowy

Autor: M. Żuraw [w:] Rocznik Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, 2015

Aktualne wyzwania w sporach o znaki towarowe

Autor: M. Żuraw [w:] Rocznik Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, 2014

Naruszenie na wokandzie, tj. czy chronić prawa własności intelektualnej przed polskim sądem, 2013

Autor: M. Żuraw [w:] Rocznik Kancelarii Wardyński i Wspólnicy 2013

Czy podmiot rozlewający napój do puszek narusza prawa do znaku towarowego?

Autor: M. Żuraw [w:] Glosa do wyroku TS z dnia 15 grudnia 2011 r., C-119/10, Glosa 2012, nr 4, str. 69-78

Znak towarowy jako przedmiot ochrony – uwagi o użyciu oznaczenia „W charakterze znaku towarowego”

Autor: M. Żuraw [w:] Studia Iuridica, t. 52, str. 165-180, Warszawa 2010

Funkcje znaku towarowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Autor: M. Żuraw [w:] Zeszyty Prawnicze UKSW 2007, nr 7.2., str. 105-145

Kolizje prawa ochronnego na znak towarowy i niezarejestrowanego oznaczenia pochodzenia towaru

Autor: M. Żuraw [w:] PIPWI UJ 2006, z. 95, str. 167−219

Protection of trademarks used on the Internet in Poland (civil measures)

Autor: M. Żuraw [w:] Mobile Technology for European Integration and Growth, 2005, str. 146−151

Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych biur w Warszawie i Gdańsku

Gdańsk

ul. Płowce 11,

80-153 Gdańsk
tel. +48 (58) 716 71 68
fax +48 (58) 526 55 99

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372
fax +48 (58) 526 55 99

Formularz kontaktowy

10 + 10 =