Katarzyna Pikora

wspólnik, radca prawny

Katarzyna Pikora

wspólnik, radca prawny

Katarzyna od ponad 15 lat doradza i reprezentuje klientów w sprawach z zakresu własności intelektualnej. Przed przystąpieniem do spółki zdobywała doświadczenie w zespole IP jednej z największych polskich kancelarii a wcześniej pracowała w uznanej kancelarii rzecznikowskiej.

Specjalizuje się w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich, dóbr osobistych, praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych, praw ochrony odmian roślin oraz nieuczciwej konkurencji. Z sukcesem reprezentowała klientów przed Urzędem Patentowym, sądami administracyjnymi, sądami ds. własności intelektualnej oraz Sądem Najwyższym m.in. w sprawach dotyczących ochrony znaków towarowych, patentów, praw autorskich i osobistych do utworów plastycznych, tajemnicy przedsiębiorstwa, niezarejestrowanych oznaczeń oraz zwalczania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji.

Posiada szerokie doświadczenie w przygotowywaniu oraz negocjowaniu umów o świadczenie usług informatycznych, przeniesienia praw IP, licencyjnych na know-how, technologie i patenty oraz wszelkiego rodzaju umów mających na celu zabezpieczenie nabycia praw własności intelektualnej. Uczestniczyła w licznych analizach due diligence z zakresu IP i IT spółek z branży IT, AI, wydawniczej, energetycznej, usług medycznych.

Poza szeroko rozumianym prawem własności intelektualnej, interesuje się prawem farmaceutycznym. Doradzała podmiotom z obszaru ochrony zdrowia w zakresie umów na przeprowadzenie badań klinicznych, obsługę dentystyczną, licencjonowanie technologii produkcji produktów leczniczych oraz postępowania przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Jest członkinią ECTA (European Community Trademark Association) gdzie działa w ramach Komitetu Prawa Autorskiego.

Lubi podróżować i pracować w ogrodzie. Interesuje się sztuką designu

tel.: +48 509 082 188

Publikacje i wydarzenia

Kto zapłaci za pełnomocnika w sporze?

Kto zapłaci za pełnomocnika w sporze?

Ważnym zagadnieniem dla stron w postępowaniu spornym jest kwestia ekonomii procesu. Chodzi tutaj nie tylko o kwoty zasądzane na poczet odszkodowania, ale także zwrot kosztów stronie, która postępowanie wygrywa przez stronę przegrywającą. W tym zakresie dużą, a być...

read more
Nowe informacje o nowelizacji PWP

Nowe informacje o nowelizacji PWP

Udostępniony został projekt nowej ustawy – prawo własności przemysłowej, wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian. Projekt jest na etapie uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania. Można się z nim zapoznać pod tym linkiem:...

read more
Przegrana SFD w walce o unijny znak towarowy

Przegrana SFD w walce o unijny znak towarowy

Polska spółka SFD S.A., zajmująca się handlem odżywkami, suplementami diety i żywnością dietetyczną 27 października 2016 roku zgłosiła w Urzędzie Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej (EUIPO) słowno-graficzny znak towarowy EUTM 015971435 dla towarów i...

read more
Unijne wytyczne dotyczące ciężaru dowodu

Unijne wytyczne dotyczące ciężaru dowodu

W marcu b.r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał istotne orzeczenie w trybie prejudycjalnym z zakresu prawa znaków towarowych. Potwierdza ono konieczność respektowania zasad prawa unijnego przed regułami prawa krajowego, również w zakresie ciężaru dowodu. Sprawa...

read more
Gra komputerowa – kopalnia praw. Jak ją chronić? Część I

Gra komputerowa – kopalnia praw. Jak ją chronić? Część I

Polski rynek gier komputerowych jest obecnie jednym z najlepiej rozwijających się w całej Europie. Przychody wygenerowane przez spółki z sektora gier w Polsce w 2020 roku wyniosły 969 mln euro! Nie od dziś wiadomo, że tam gdzie duże pieniądze – tam jeszcze większe...

read more

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372
fax +48 (58) 526 55 99

Formularz kontaktowy

11 + 5 =