Katarzyna Pikora

wspólnik, radca prawny

Katarzyna Pikora

wspólnik, radca prawny

Katarzyna od ponad 15 lat doradza i reprezentuje klientów w sprawach z zakresu własności intelektualnej. Przed przystąpieniem do spółki zdobywała doświadczenie w zespole IP jednej z największych polskich kancelarii a wcześniej pracowała w uznanej kancelarii rzecznikowskiej.

Specjalizuje się w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich, dóbr osobistych, praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych, praw ochrony odmian roślin oraz nieuczciwej konkurencji. Z sukcesem reprezentowała klientów przed Urzędem Patentowym, sądami administracyjnymi, sądami ds. własności intelektualnej oraz Sądem Najwyższym m.in. w sprawach dotyczących ochrony znaków towarowych, patentów, praw autorskich i osobistych do utworów plastycznych, tajemnicy przedsiębiorstwa, niezarejestrowanych oznaczeń oraz zwalczania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji.

Posiada szerokie doświadczenie w przygotowywaniu oraz negocjowaniu umów o świadczenie usług informatycznych, przeniesienia praw IP, licencyjnych na know-how, technologie i patenty oraz wszelkiego rodzaju umów mających na celu zabezpieczenie nabycia praw własności intelektualnej. Uczestniczyła w licznych analizach due diligence z zakresu IP i IT spółek z branży IT, AI, wydawniczej, energetycznej, usług medycznych.

Poza szeroko rozumianym prawem własności intelektualnej, interesuje się prawem farmaceutycznym. Doradzała podmiotom z obszaru ochrony zdrowia w zakresie umów na przeprowadzenie badań klinicznych, obsługę dentystyczną, licencjonowanie technologii produkcji produktów leczniczych oraz postępowania przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Jest członkinią ECTA (European Community Trademark Association) gdzie działa w ramach Komitetu Prawa Autorskiego.

Lubi podróżować i pracować w ogrodzie. Interesuje się sztuką designu

tel.: +48 509 082 188

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

14 + 14 =