dr Julia Zdanukiewicz

 Partner

dr Julia Zdanukiewicz

adwokat (of counsel)

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia na WPiA UW z zakresu finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego. Naukowo specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budżetem jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza w dziedzinie funkcjonowania budżetu partycypacyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie występowania przed sądami cywilnymi i administracyjnymi w sprawach związanych z obywatelstwem i spadkami.

W obszarze prawa własności intelektualnej zajmuje się sprawami z zakresu nieuczciwej konkurencji, a w szczególności sporami dotyczącymi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i nieuczciwej reklamy. Specjalizuje się również w prowadzeniu spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych. Doradza podmiotom z różnych branż, w tym spółkom działającym w branży IT.

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań przed sądami cywilnymi i administracyjnymi, w tym spraw z zakresu prawa spadkowego, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących dziedziczenia praw na dobrach niematerialnych. Specjalizuje się m.in. w sprawach spadkowych, w których w skład spadku wchodzą prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej. Doradza w sprawach związanych z sukcesją.

Pro publico bono jest doradcą UNICEF Polska w zakresie testamentów i spadków.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

14 + 13 =