dr Katarzyna Krupa – Lipińska

Rzecznik patentowy, Of Counsel

Name and Surname

rzecznik patentowy

Zajmuje się prawem własności intelektualnej, w tym przede wszystkim prawem własności przemysłowej, głównie prawem znaków towarowych, wzorów przemysłowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje Klientów przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej oraz sądami. Doradza Klientom także w sprawach dotyczących ochrony innych dóbr niematerialnych, w tym patentów, wzorów użytkowych, dóbr osobistych.

Jest wykładowcą akademickim, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi wykłady m.in. z prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, European Union Trade Mark and Community Design Law.

 

Katarzyna jest absolwentką kierunków Prawo (2007) i Administracja (2007) na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz licznych kursów i szkoleń, w tym m.in. z zakresu prawa własności intelektualnej: Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej (Uniwersytet Warszawski), Studiów Podyplomowych Ochrona Własności Intelektualnej.

Jest autorką publikacji polskich i zagranicznych z zakresu prawa cywilnego oraz prawa własności przemysłowej,

Jest Dziekanem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i członkiem Krajowej Rady Rzeczników Patentowych.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

7 + 6 =