PUBLIKACJE

Chroń swoją własność

Autor: M. Żuraw [w:] Branża Dziecięca, nr 2/2022

Tajemnica pod ochroną

Autor: M. Żuraw [w:] Branża Dziecięca, nr 1/2022

Autentyczny problem – podróbki

Autor: M. Żuraw [w:] Branża Dziecięca, nr 7/2021

Wygląd produktu pod ochroną

Autor: M. Żuraw [w:] Branża Dziecięca, nr 6/2021

Własność pod ochroną

Autor: M. Żuraw [w:] Branża Dziecięca, nr 5/2022

Własność intelektualna zawarta w opakowaniu – czy warto ją chronić w branży farmaceutycznej

Autor: M. Żuraw [w:] Świat Przemysłu Farmaceutycznego, nr 4/2021

Odbiorca reklamy to (nie zawsze) klient rozsądny i krytyczny więcej

Autor: M. Żuraw [w:] Dziennik Gazeta Prawna, nr 55, 19.03.19

The Baseline of trade secrets litigation in the EU Member States więcej

Autor: M. Żuraw (współautor) [w:] EUIPO 2018

Sponsoring sportowy sposobem na promocje gminy więcej

Autor: M. Żuraw [w:] Rzeczpospolita, 6.09.2016

Nie suknia zdobi człowieka

Autor: M. Żuraw [w:] Świat zabawek, nr 2-3/2016

Bezpieczna elektronika

Autor: M. Żuraw [w:] Świat zabawek, nr 2-3/2016

Zabawki pod lupą ustawodawcy

Autor: M. Żuraw [w:] Świat Zabawek, nr 1/2016

Kiedy kształt towaru może być znakiem towarowym? więcej

Autor: M. Żuraw [w:] Rzeczpospolita, 21.11.2015

Znak towarowy – co może przeszkadzać w zarejestrowaniu więcej

Autor: M. Żuraw [w:] Rzeczpospolita, 30.10.2015

Po co rejestrować znak towarowy

Autor: M. Żuraw [w:] Rzeczpospolita, 7.10.2015

Dlaczego warto mieć rozpoznawalny znak więcej

Autor: M. Żuraw [w:] Rzeczpospolita, 30.09.2015

Kształt produktu jako znak towarowy

Autor: M. Żuraw [w:] Rocznik Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, 2015

Aktualne wyzwania w sporach o znaki towarowe

Autor: M. Żuraw [w:] Rocznik Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, 2014

Naruszenie na wokandzie, tj. czy chronić prawa własności intelektualnej przed polskim sądem, 2013

Autor: M. Żuraw [w:] Rocznik Kancelarii Wardyński i Wspólnicy 2013

Czy podmiot rozlewający napój do puszek narusza prawa do znaku towarowego?

Autor: M. Żuraw [w:] Glosa do wyroku TS z dnia 15 grudnia 2011 r., C-119/10, Glosa 2012, nr 4, str. 69-78

Znak towarowy jako przedmiot ochrony – uwagi o użyciu oznaczenia „W charakterze znaku towarowego”

Autor: M. Żuraw [w:] Studia Iuridica, t. 52, str. 165-180, Warszawa 2010

Funkcje znaku towarowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Autor: M. Żuraw [w:] Zeszyty Prawnicze UKSW 2007, nr 7.2., str. 105-145

Kolizje prawa ochronnego na znak towarowy i niezarejestrowanego oznaczenia pochodzenia towaru

Autor: M. Żuraw [w:] PIPWI UJ 2006, z. 95, str. 167−219

Protection of trademarks used on the Internet in Poland (civil measures)

Autor: M. Żuraw [w:] Mobile Technology for European Integration and Growth, 2005, str. 146−151

Odbiorca reklamy to (nie zawsze) klient rozsądny i krytyczny więcej

Autor: M. Żuraw [w:] Dziennik Gazeta Prawna, nr 55, 19.03.19

The Baseline of trade secrets litigation in the EU Member States więcej

Autor: M. Żuraw (współautor) [w:] EUIPO 2018

Sponsoring sportowy sposobem na promocje gminy więcej

Autor: M. Żuraw [w:] Rzeczpospolita, 6.09.2016

Nie suknia zdobi człowieka

Autor: M. Żuraw [w:] Świat zabawek, nr 2-3/2016

Bezpieczna elektronika

Autor: M. Żuraw [w:] Świat zabawek, nr 2-3/2016

Zabawki pod lupą ustawodawcy

Autor: M. Żuraw [w:] Świat Zabawek, nr 1/2016

Kiedy kształt towaru może być znakiem towarowym? więcej

Autor: M. Żuraw [w:] Rzeczpospolita, 21.11.2015

Znak towarowy – co może przeszkadzać w zarejestrowaniu więcej

Autor: M. Żuraw [w:] Rzeczpospolita, 30.10.2015

Po co rejestrować znak towarowy

Autor: M. Żuraw [w:] Rzeczpospolita, 7.10.2015

Dlaczego warto mieć rozpoznawalny znak więcej

Autor: M. Żuraw [w:] Rzeczpospolita, 30.09.2015

Kształt produktu jako znak towarowy

Autor: M. Żuraw [w:] Rocznik Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, 2015

Aktualne wyzwania w sporach o znaki towarowe

Autor: M. Żuraw [w:] Rocznik Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, 2014

Naruszenie na wokandzie, tj. czy chronić prawa własności intelektualnej przed polskim sądem, 2013

Autor: M. Żuraw [w:] Rocznik Kancelarii Wardyński i Wspólnicy 2013

Czy podmiot rozlewający napój do puszek narusza prawa do znaku towarowego?

Autor: M. Żuraw [w:] Glosa do wyroku TS z dnia 15 grudnia 2011 r., C-119/10, Glosa 2012, nr 4, str. 69-78

Znak towarowy jako przedmiot ochrony – uwagi o użyciu oznaczenia „W charakterze znaku towarowego”

Autor: M. Żuraw [w:] Studia Iuridica, t. 52, str. 165-180, Warszawa 2010

Funkcje znaku towarowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Autor: M. Żuraw [w:] Zeszyty Prawnicze UKSW 2007, nr 7.2., str. 105-145

Kolizje prawa ochronnego na znak towarowy i niezarejestrowanego oznaczenia pochodzenia towaru

Autor: M. Żuraw [w:] PIPWI UJ 2006, z. 95, str. 167−219

Protection of trademarks used on the Internet in Poland (civil measures)

Autor: M. Żuraw [w:] Mobile Technology for European Integration and Growth, 2005, str. 146−151

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

5 + 8 =