SPECJALIZACJE

Posiadamy bogate doświadczenie 
we wszystkich aspektach 
ochrony znaku towarowego:

 • doradzamy przy wyborze oznaczenia
 • przeprowadzamy badania zdolności rejestrowej w kraju i na świecie
 • zgłaszamy oznaczenia w systemie krajowym, unijnym i międzynarodowym
 • nadzorujemy postępowania zgłoszeniowe za granicą
 • prowadzimy postępowania sporne (w sprawie sprzeciwu, wygaszenia, unieważnienia)
 • prowadzimy sprawy o naruszenie, w tym w postępowaniu cywilnym i karnym
 • przygotowujemy transakcje, w tym umowy licencyjne i sprzedaży
 • monitorujemy bazy znaków i rynek pod kątem naruszeń
- przeprowadzamy due dilligence

Wybrane projekty:

Spółka z branży paliwowej
Kompleksowe zarządzanie portfelem znaków towarowych w Polsce i na rynkach zagranicznych

Spółka odzieżowa
kompleksowe doradztwo przy wyborze nazw nowych marek odzieżowych

Producent akcesoriów samochodowych
Spór w postępowaniu administracyjnym i cywilnym o znak będący kształtem towaru.

Spółka z branży paliwowej
Spór sądowy o ochronę kolorystyki stacji benzynowej.

Bank
Negocjowanie umowy licencyjnej na znaki towarowe pomiędzy zagranicznym bankiem a spółka zależną w Polsce.

Spółka odzieżowa
Opracowanie i wdrożenie modelu licencjonowania praw do znaków towarowych w grupie kapitałowej obejmującej wiele spółek zależnych.

2

zwiń

Posiadamy bogate doświadczenie we wszystkich aspektach uzyskiwania i ochrony patentów:

 • walidujemy patenty europejskie w Polsce
 • doradzamy przy wyborze modelu ochrony
 • przeprowadzamy badania zdolności i czystości patentowej w Polsce i na świecie
 • zgłaszamy wynalazki do ochrony w Polsce, Europie i w trybie międzynarodowym (PCT)
 • nadzorujemy postępowania zgłoszeniowe za granicą
 • prowadzimy postępowania sporne przed organami rejestrowymi (w sprawie sprzeciwu, unieważnienia)
 • prowadzimy spory o naruszenie patentu
 • sporządzamy opinie dot. zakresu ochrony patentowej
 • przeprowadzamy transakcje i due dilligence, których przedmiotem są patenty i prawa do wynalazków oraz ich wdrożenie w przedsiębiorstwie

Wybrane projekty:

Producent stolarki drzewnej
Postępowania w sprawie unieważnienia patentu dot. sposobu produkcji drzwi.

Producent urządzeń wentylacyjnych
Zgłoszenie i uzyskanie serii wynalazków wraz z nadzorem postępowań w szeregu krajów na świecie

Producent biomasy
Przeprowadzenie transakcji przeniesienia praw ze zgłoszenia wynalazku (technologii) wraz z jej wdrożeniem w przedsiębiorstwie

Producent z branży spożywczej
Zgłoszenie wynalazku do ochrony i przeprowadzenie transakcji licencjonowania wynalazku dla przedsiębiorców z Iranu

Producent opakowań kartonowych
Doradztwo w sporze w sprawie naruszenia patentu, w tym negocjacje ugodowe

Dotacje unijne
Przygotowanie serii zgłoszeń wynalazków dla producentów starających się o dotację (doradztwo przy pracy nad wynalazkami)

2

zwiń

Posiadamy szerokie doświadczenie w uzyskiwaniu i egzekwowaniu ochrony praw z wzorów użytkowych i przemysłowych, m.in:

 • doradzamy przy wyborze sposobu ochrony
 • przeprowadzamy badania czystości wzorów użytkowych i przemysłowych w Polsce i na świecie
 • zgłaszamy do ochrony wzory użytkowe w Polsce oraz w systemie PCT
 • uzyskujemy rejestrację wzorów przemysłowych w Polsce, UE i innych krajach
 • prowadzimy postępowania sporne o unieważnienie praw ze wzorów użytkowych przed UPRP, a przemysłowych przed UPRP i EU IPO
 • nadzorujemy zagraniczne postępowania sporne i sądowe
 • przeprowadzamy transakcje, których przedmiotem są prawa do wzorów użytkowych i przemysłowych

Wybrane projekty:

Producent biżuterii
Uzyskanie serii wzorów przemysłowych na wzory wyrobów jubilerskich

Producent klimatyzacji
Uzyskanie serii praw do lokalnych wzorów przemysłowych na wygląd urządzeń w Chinach.

Producent drzwi
Unieważnienie wzoru przemysłowego przedstawiającego drzwi

Producent odzieży
Spór w zakresie naruszenia niezarejestrowanego wspólnotowego wzoru

Producent zabawek
Spory cywilne o naruszenie wzorów przemysłowych na kształt figurki

Producent stolarki okiennej
Przygotowane kompleksowej opinii z zakresu naruszenia praw do wzoru użytkowego i udział w sprawie w charakterze biegłego 

2

zwiń

Oferujemy szeroki zakres usług w zakresie praw autorskich i pokrewnych, w szczególności:

 • doradzamy na etapie tworzenia utworów, przygotowując dla twórców strategie ochrony
 • przygotowujemy opinie i analizy w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych
 • pomagamy przy stwierdzonych naruszeniach praw autorskich po obu stronach konfliktów, także w sprawach naruszeń praw autorskich w Internecie
 • reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz prowadzimy negocjacje
 • przygotowujemy oraz opiniujemy umowy, w szczególności w zakresie przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz udzielania licencji
 • prowadzimy projekty due dilligence

Wybrane projekty:

Producent odzieży
Umowy na stworzenie kolekcji odzieży wraz z wykorzystaniem wizerunku znanej osoby

Producent farmaceutyków
Spór o kształt urządzenia medycznego będącego utworem

Producent zabawek
Monitorowanie rynku i negocjowanie ugód w zakresie naruszenia praw autorskich do opakowań i serii zabawek

Producent odzieży
Postępowania cywilne o naruszenie projektów odzieży

Developer i dystrybutor gier komputerowych
Projekt due diligence portfolio gier komputerowych przygotowujący spółkę do wejścia na giełdę papierów wartościowych

Producent odzieży
Spór o naruszenie praw autorskich do zdjęcia wykorzystywanego jako nadruk

2

zwiń

Zajmujemy się wszystkimi aspektami prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, przygotowując analizy prawne, oceniając zgodność z prawem nowych przedsięwzięć, w szczególności kampanii reklamowych, prowadząc spory o naruszenie zasad uczciwej konkurencji, m.in. w zakresie:

 • oznaczeń wprowadzających w błąd
 • renomy przedsiębiorstwa
 • zewnętrznej postaci produktu
 • opakowań wprowadzających w błąd
 • tajemnicy przedsiębiorstwa
 • nieuczciwej reklamy
 • rozpowszechniania nieprawdziwych informacji

Wybrane projekty:

Spółka z branży FMCG
Reprezentowanie Klienta w sporze o reklamę wprowadzającą w błąd

Producent alkoholi
Spór sądowy o tzw. produkt look alike, tj. podobieństwo opakowania i oznaczeń zastosowanych na produkcie

Międzynarodowy koncern budowlany
Przygotowanie polityki prywatności i strategii ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dla grupy spółek

Sklep internetowy z artykułami wyposażenia wnętrz
Spór o wykorzystanie know-how i oznaczeń przedsiębiorstwa

Producent suplementów diety
Spór sądowy o nazwę produktu

Producent zabawek
Spór sądowy o wygląd opakowania zestawu zabawek

2

zwiń

Udzielamy pomocy prawnej związanej z domenami internetowymi, w szczególności:

 • badamy nowe nazwy domen w celu ustalenia możliwych konfliktów z zarejestrowanymi znakami towarowymi
 • przygotowujemy opinie i analizy w zakresie konfliktów domen oraz innych praw podmiotowych
 • rejestrujemy nazwy domen jako znaki towarowe
 • sporządzamy listy ostrzegawcze w sprawie naruszeń domen, jak również bronimy naszych klientów przez zarzutami
 • prowadzimy negocjacje oraz mediacje w celu polubownego zakończenia sporów
 • zastępujemy naszych klientów w postępowaniach przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (.pl), jak przed Sądem Arbitrażowym w Pradze (.eu) oraz Biurem przed WIPO w Genewie (.com)

Wybrane projekty:

Dostawca usług pocztowych
Odzyskanie domeny internetowej zarejestrowanej przez osobę fizyczną w postępowaniu cywilnym

Bank
Negocjowanie umów licencyjnych na szereg domen internetowych

Producent perfum
Spór o naruszenie znaków towarowych, m.in. przez użycie w domenie internetowej

Producent odzieży
Transakcja przeniesienia domen internetowych od podmiotów zagranicznych na rzecz klienta

Bank
Umowy przeniesienia szeregu domen internetowych

Producent odzieży
Reprezentacja i zawarcie ugody w sporze o domenę uzyskaną w złej wierze

2

zwiń

Mamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach dotyczących wszystkich specjalizacji Kancelarii, przede wszystkim z zakresu własności intelektualnej oraz prawa medycznego.

 • monitorując rynek w celu identyfikacji naruszeń
 • oceniając szanse powodzenia w sporze i przygotowując strategię działania
 • prowadząc negocjacje i mediacje w celu polubownego zakończenia sprawy
 • przygotowując materiał dowodowy i argumentację prawną przed wszczęciem postępowania
 • występując z wnioskami o zabezpieczenie roszczeń i o udzielenie informacji
 • reprezentując klientów przed sądami cywilnymi, karnymi administracyjnymi wszystkich instancji

Wybrane projekty:

Producent zabawek
Stałe zlecenie monitorowania rynku, wysyłanie tzw. listów ostrzegawczych i negocjowanie ugód ze sprzedawcami podrobionych zabawek.

Bank
Postępowanie o unieważnienie znaku towarowego w sektorze finansowym przed Urzędem Patentowym RP, a następnie w sądach administracyjnych.

Producent odzieży i akcesoriów sportowych
Spory cywilne o naruszenie praw do graficznych znaków towarowych używanych na butach.

Producent rowerów
Reprezentowanie klienta w sporze sądowym o naruszenie praw do serii znaków towarowych i zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Producent z branży budowlanej
Reprezentowanie klienta w serii sporów cywilnych o naruszenie autorskich praw majątkowych i osobistych architekta, twórcy planu osiedla mieszkaniowego

Dystrybutor części samochodowych
Spory cywilne o naruszenie praw ze wzoru wspólnotowego w zakresie zamienników objętych klauzulą napraw.

2

zwiń

Wspieramy naszych klientów w szerokim zakresie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 • doradzamy przy wyborze formy prowadzenia działalności
 • zakładamy i przekształcamy spółki prawa handlowego
 • prowadzimy stałą obsługę korporacyjną
 • przygotowujemy opiniujemy projekty umów
 • oferujmy bieżące wsparcie w problemach pojawiających się w toku prowadzonej działalności
 • przeprowadzamy negocjacje handlowe
 • doradzamy i nadzorujemy otwieranie spółek lub innych podmiotów prawa w obcych jurysdykcjach
 • oferujemy kompleksowe wsparcie przy prowadzeniu projektów inwestycyjnych
 • przeprowadzamy due dilligence
 • prowadzimy spory sądowe

Wybrane projekty:

Producent odzieżowy
Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego rozbudowy jednego z większych centrów dystrybucyjnych w kraju

Producent odzieżowy
Kompleksowa obsługa prawna procesu budowy sieci franszyzowej w krajach Bliskiego Wschodu

Spółka z branży energetycznej
Udział w due dilligence związanym z wprowadzeniem spółki na giełdę.

Spółka z branży logistycznej
Przeprowadzenie procesu reorganizacji i przekształcenia spółki kapitałowej

Spółka z branży kosmetycznej
Kompleksowa obsługa prawna budowy rozwiązania z zakresu e-commerce wraz ze stworzeniem całości niezbędnej dokumentacji prawnej niezbędnej do prowadzenia działalności

Spółka z branży spożywczej
Reprezentacja sądowa klienta w sporze o przejście na nabywcę uprzywilejowania akcji (relacja praw nabytych pod rządami KH do uregulowania KSH)

2

zwiń

Oferujemy wsparcie dla podmiotów z branż: medycznej, farmaceutycznej, FMCG i kosmetycznej:

 • doradzamy przy wprowadzeniu na rynek produktów (wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków, w tym ich prawidłowej kwalifikacji
 • prowadzimy postępowania administracyjne przed odpowiednimi organami (m.in. GIF, GIS, URPL)
 • doradzamy podmiotom rynku medycznego w prowadzonej działalności
 • doradzamy w zakresie zgodności reklam z przepisami prawa
 • przeprowadzamy transakcje podmiotów z rynku aptecznego
 • sporządzamy dokumenty wewnętrzne związane z funkcjonowaniem obsługiwanych podmiotów.
 • świadczymy usługi na rzecz branżowych związków producentów
 • reprezentujemy klientów w sporach sądowych i pozasądowych

Wybrane projekty:

Podmiot rynku aptecznego 
Przeprowadzenie transakcji reorganizacji działania kilkunastu aptek w związku ze zmianą przepisów prawnych

Producent suplementów diety
Kompleksowe doradztwo w zakresie modelu ochrony stworzonych produktów oraz zgłoszenie do ochrony patentowej serii wynalazków, wzorów przemysłowych opakowań

Producent kosmetyków
Opinia w sprawie właściwej kwalifikacji prawnej serii produktów kosmetycznych

Producent suplementów diety
Opinia w sprawie naruszenia praw do znaku towarowego znanego produktu leczniczego

Stowarzyszenie branżowe producentów środków ochrony roślin
Wsparcie prawne w zakresie zagadnień związanych z działalnością stowarzyszenia, w tym prowadzenie szkoleń.

Dystrybutor produktów kosmetycznych
Reprezentacja w postępowaniu przed Głównym Inspektorem Sanitarnym w sprawie kwalifikacji sprzedawanych produktów i możliwości wprowadzania ich do obrotu

2

zwiń

Wspieramy klientów z różnych sektorów związanych z branżą IT oraz szeroko rozumianymi innowacjami:

 • przygotowując dokumentację do świadczenia usług e-commerce
 • przygotowując umowy na budowę i umowy wdrożeniowe w zakresie rozwiązań IT
 • wspierając projekty start-upowe na kolejnych etapach rozwoju
 • wspierając uczelnie wyższe i jednostki badawczo-rozwojowe oraz konsorcja naukowe
 • prowadząc spory dotyczące zagadnień IT

Wybrane projekty:

Spółka odzieżowa

Negocjowanie umowy na budowę i wdrożenie systemu informatycznego obsługi centrum logistycznego

Dostawca technologii do obsługi programów lojalnościowych

Przygotowanie pakietu umów dotyczących licencji na oprogramowanie i know-how

Spółka odzieżowa

Negocjowanie umowy na budowę i wdrożenie kompleksowego rozwiązanie e-commerce działającego w Polsce i na rynkach zagranicznych

Spółka z branży energetycznej

Udział w projekcie negocjowania warunków i stworzenia kompleksowego systemu obsługi klientów

2

zwiń

Posiadamy bogate doświadczenie w doradzaniu klientom z branży mediowej, a także w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych, m.in.:

 • doradzając przy kampaniach marketingowych i sesjach zdjęciowych
 • negocjując z gestorami powierzchni reklamowych, agencjami modelek
 • przygotowując umowy z obszaru praw autorskich (przenoszące prawa, licencyjne)
 • doradzając w zakresie strategii ochrony utworów i innych dóbr niematerialnych
 • prowadząc spory o ochronę dóbr osobistych, w tym wizerunku

Wybrane projekty:

Komercyjne wykorzystanie wizerunków znanych postaci

Przygotowywanie serii umów na komercyjne wykorzystanie wizerunku przez producenta z branży FMCG oraz zaprojektowanie i firmowanie swoim nazwiskiem/wizerunkiem kolekcji odzieży

Prywatność osoby zamożnej

Spór o publikację wizerunku osoby zamożnej bez jej zgody

Naruszenie dóbr osobistych spółki i członków jej organów

Spór wynikły z zamieszczenia krytycznych informacji na blogu internetowym

Gabinet dentystyczny

Umowy dotyczące udziału w filmie reklamowym oraz realizacji filmu

Znana artystka

Umowy na komercyjne wykorzystanie wizerunku i innych dóbr osobistych

2

zwiń

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie danych osobowych w szczególności:

 • audyt dokumentacji i procedur przetwarzania danych osobowych stosowanych przez klientów pod względem wymagań RODO,
 • identyfikacja kategorii danych przetwarzanych przez klientów oraz tworzenie dokumentacji ochrony danych osobowych zgodnej z RODO, w tym polityki prywatności, polityki ochrony danych osobowych, klauzule zgód oraz informacyjne, procedury reagowania na incydenty,
 • przeprowadzenie adaptacji do RODO procedur oraz istniejącej dokumentacji klienta,
 • szkolenia pracowników w zakresie procedur przetwarzania danych osobowych, zgodnych z RODO
 • reprezentacja klientów w zakresie postępowań przed Prezesem UODO w postepowaniach o rejestrację baz danych osobowych i administratorów bezpieczeństwa informacji oraz w przypadku kontroli

Wybrane projekty:

Spółka z branży budowlanej

Reprezentowanie klienta przed GIODO w postępowaniu o naruszenie ochrony danych osobowych

Podmioty gospodarcze z różnych branż

Projekty wdrożenia przepisów RODO 

Podmiot prowadzący ośrodek rehabilitacyjny

Opracowanie kompleksowego regulaminu z zakresu przetwarzania danych osobowych uwzględniającego specyfikę wrażliwych danych medycznych

Spółka z branży IT

Szkolenie w zakresie RODO przy realizowanych projektach IT

Spółka z branży medycznej

Stałe konsultacje z zakresu RODO w prowadzonej działalności

Spółka z branży budowlanej

Przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie wraz z określeniem planu naprawczego

2

zwiń

Znaki towarowe

Posiadamy bogate doświadczenie 
we wszystkich aspektach 
ochrony znaku towarowego:

 

 • doradzamy przy wyborze oznaczenia
 • przeprowadzamy badania zdolności rejestrowej w kraju i na świecie
 • zgłaszamy oznaczenia w systemie krajowym, unijnym i międzynarodowym
 • nadzorujemy postępowania zgłoszeniowe za granicą
 • prowadzimy postępowania sporne (w sprawie sprzeciwu, wygaszenia, unieważnienia)
 • prowadzimy sprawy o naruszenie, w tym w postępowaniu cywilnym i karnym
 • przygotowujemy transakcje, w tym umowy licencyjne i sprzedaży
 • monitorujemy bazy znaków i rynek pod kątem naruszeń
- przeprowadzamy due dilligence

 

 

 

Wybrane projekty:

Spółka z branży paliwowej
Kompleksowe zarządzanie portfelem znaków towarowych w Polsce i na rynkach zagranicznych

Spółka odzieżowa
kompleksowe doradztwo przy wyborze nazw nowych marek odzieżowych

Producent akcesoriów samochodowych
Spór w postępowaniu administracyjnym i cywilnym o znak będący kształtem towaru.

Spółka z branży paliwowej
Spór sądowy o ochronę kolorystyki stacji benzynowej.

Bank
Negocjowanie umowy licencyjnej na znaki towarowe pomiędzy zagranicznym bankiem a spółka zależną w Polsce.

Spółka odzieżowa
Opracowanie i wdrożenie modelu licencjonowania praw do znaków towarowych w grupie kapitałowej obejmującej wiele spółek zależnych.

Patenty i walidacje

Posiadamy bogate doświadczenie we wszystkich aspektach uzyskiwania i ochrony patentów:

 • walidujemy patenty europejskie w Polsce
 • doradzamy przy wyborze modelu ochrony
 • przeprowadzamy badania zdolności i czystości patentowej w Polsce i na świecie
 • zgłaszamy wynalazki do ochrony w Polsce, Europie i w trybie międzynarodowym (PCT)
 • nadzorujemy postępowania zgłoszeniowe za granicą
 • prowadzimy postępowania sporne przed organami rejestrowymi (w sprawie sprzeciwu, unieważnienia)
 • prowadzimy spory o naruszenie patentu
 • sporządzamy opinie dot. zakresu ochrony patentowej
 • przeprowadzamy transakcje i due dilligence, których przedmiotem są patenty i prawa do wynalazków oraz ich wdrożenie w przedsiębiorstwie

 

Wybrane projekty:

Producent stolarki drzewnej
Postępowania w sprawie unieważnienia patentu dot. sposobu produkcji drzwi.

Producent urządzeń wentylacyjnych
Zgłoszenie i uzyskanie serii wynalazków wraz z nadzorem postępowań w szeregu krajów na świecie

Producent biomasy
Przeprowadzenie transakcji przeniesienia praw ze zgłoszenia wynalazku (technologii) wraz z jej wdrożeniem w przedsiębiorstwie

Producent z branży spożywczej
Zgłoszenie wynalazku do ochrony i przeprowadzenie transakcji licencjonowania wynalazku dla przedsiębiorców z Iranu

Producent opakowań kartonowych
Doradztwo w sporze w sprawie naruszenia patentu, w tym negocjacje ugodowe

Dotacje unijne
Przygotowanie serii zgłoszeń wynalazków dla producentów starających się o dotację (doradztwo przy pracy nad wynalazkami)

Wzory przemysłowe i użytkowe

Posiadamy szerokie doświadczenie w uzyskiwaniu i egzekwowaniu ochrony praw z wzorów użytkowych i przemysłowych, m.in:

 

 • doradzamy przy wyborze sposobu ochrony
 • przeprowadzamy badania czystości wzorów użytkowych i przemysłowych w Polsce i na świecie
 • zgłaszamy do ochrony wzory użytkowe w Polsce oraz w systemie PCT
 • uzyskujemy rejestrację wzorów przemysłowych w Polsce, UE i innych krajach
 • prowadzimy postępowania sporne o unieważnienie praw ze wzorów użytkowych przed UPRP, a przemysłowych przed UPRP i EU IPO
 • nadzorujemy zagraniczne postępowania sporne i sądowe
 • przeprowadzamy transakcje, których przedmiotem są prawa do wzorów użytkowych i przemysłowych

 

 

 

Wybrane projekty:

Producent biżuterii
Uzyskanie serii wzorów przemysłowych na wzory wyrobów jubilerskich

Producent klimatyzacji
Uzyskanie serii praw do lokalnych wzorów przemysłowych na wygląd urządzeń w Chinach.

Producent drzwi
Unieważnienie wzoru przemysłowego przedstawiającego drzwi

Producent odzieży
Spór w zakresie naruszenia niezarejestrowanego wspólnotowego wzoru

Producent zabawek
Spory cywilne o naruszenie wzorów przemysłowych na kształt figurki

Producent stolarki okiennej
Przygotowane kompleksowej opinii z zakresu naruszenia praw do wzoru użytkowego i udział w sprawie w charakterze biegłego 

Prawo autorskie

Oferujemy szeroki zakres usług w zakresie praw autorskich i pokrewnych, w szczególności:

 

 • doradzamy na etapie tworzenia utworów, przygotowując dla twórców strategie ochrony
 • przygotowujemy opinie i analizy w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych
 • pomagamy przy stwierdzonych naruszeniach praw autorskich po obu stronach konfliktów, także w sprawach naruszeń praw autorskich w Internecie
 • reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz prowadzimy negocjacje
 • przygotowujemy oraz opiniujemy umowy, w szczególności w zakresie przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz udzielania licencji
 • prowadzimy projekty due dilligence

 

 

 

Wybrane projekty:

Producent odzieży
Umowy na stworzenie kolekcji odzieży wraz z wykorzystaniem wizerunku znanej osoby

Producent farmaceutyków
Spór o kształt urządzenia medycznego będącego utworem

Producent zabawek
Monitorowanie rynku i negocjowanie ugód w zakresie naruszenia praw autorskich do opakowań i serii zabawek

Producent odzieży
Postępowania cywilne o naruszenie projektów odzieży

Developer i dystrybutor gier komputerowych
Projekt due diligence portfolio gier komputerowych przygotowujący spółkę do wejścia na giełdę papierów wartościowych

Producent odzieży
Spór o naruszenie praw autorskich do zdjęcia wykorzystywanego jako nadruk

Nieuczciwa konkurencja

Zajmujemy się wszystkimi aspektami prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, przygotowując analizy prawne, oceniając zgodność z prawem nowych przedsięwzięć, w szczególności kampanii reklamowych, prowadząc spory o naruszenie zasad uczciwej konkurencji, m.in. w zakresie:

 • oznaczeń wprowadzających w błąd
 • renomy przedsiębiorstwa
 • zewnętrznej postaci produktu
 • opakowań wprowadzających w błąd
 • tajemnicy przedsiębiorstwa
 • nieuczciwej reklamy
 • rozpowszechniania nieprawdziwych informacji

 

Wybrane projekty:

Spółka z branży FMCG
Reprezentowanie Klienta w sporze o reklamę wprowadzającą w błąd

Producent alkoholi
Spór sądowy o tzw. produkt look alike, tj. podobieństwo opakowania i oznaczeń zastosowanych na produkcie

Międzynarodowy koncern budowlany
Przygotowanie polityki prywatności i strategii ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dla grupy spółek

Sklep internetowy z artykułami wyposażenia wnętrz
Spór o wykorzystanie know-how i oznaczeń przedsiębiorstwa

Producent suplementów diety
Spór sądowy o nazwę produktu

Producent zabawek
Spór sądowy o wygląd opakowania zestawu zabawek

Domeny internetowe

Udzielamy pomocy prawnej związanej z domenami internetowymi, w szczególności:

 • badamy nowe nazwy domen w celu ustalenia możliwych konfliktów z zarejestrowanymi znakami towarowymi
 • przygotowujemy opinie i analizy w zakresie konfliktów domen oraz innych praw podmiotowych
 • rejestrujemy nazwy domen jako znaki towarowe
 • sporządzamy listy ostrzegawcze w sprawie naruszeń domen, jak również bronimy naszych klientów przez zarzutami
 • prowadzimy negocjacje oraz mediacje w celu polubownego zakończenia sporów
 • zastępujemy naszych klientów w postępowaniach przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (.pl), jak przed Sądem Arbitrażowym w Pradze (.eu) oraz Biurem przed WIPO w Genewie (.com)

 

Wybrane projekty:

Dostawca usług pocztowych 
Odzyskanie domeny internetowej zarejestrowanej przez osobę fizyczną w postępowaniu cywilnym

Bank 
Negocjowanie umów licencyjnych na szereg domen internetowych

Producent perfum 
Spór o naruszenie znaków towarowych, m.in. przez użycie w domenie internetowej

Producent odzieży 
Transakcja przeniesienia domen internetowych od podmiotów zagranicznych na rzecz klienta

Bank
Umowy przeniesienia szeregu domen internetowych

Producent odzieży
Reprezentacja i zawarcie ugody w sporze o domenę uzyskaną w złej wierze

Spory

Mamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach dotyczących wszystkich specjalizacji Kancelarii, przede wszystkim z zakresu własności intelektualnej oraz prawa medycznego.

 • monitorując rynek w celu identyfikacji naruszeń
 • oceniając szanse powodzenia w sporze i przygotowując strategię działania
 • prowadząc negocjacje i mediacje w celu polubownego zakończenia sprawy
 • przygotowując materiał dowodowy i argumentację prawną przed wszczęciem postępowania
 • występując z wnioskami o zabezpieczenie roszczeń i o udzielenie informacji
 • reprezentując klientów przed sądami cywilnymi, karnymi administracyjnymi wszystkich instancji

 

Wybrane projekty:

Producent zabawek
Stałe zlecenie monitorowania rynku, wysyłanie tzw. listów ostrzegawczych i negocjowanie ugód ze sprzedawcami podrobionych zabawek.

Bank
Postępowanie o unieważnienie znaku towarowego w sektorze finansowym przed Urzędem Patentowym RP, a następnie w sądach administracyjnych.

Producent odzieży i akcesoriów sportowych 
Spory cywilne o naruszenie praw do graficznych znaków towarowych używanych na butach.

Producent rowerów
Reprezentowanie klienta w sporze sądowym o naruszenie praw do serii znaków towarowych i zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Producent z branży budowlanej
Reprezentowanie klienta w serii sporów cywilnych o naruszenie autorskich praw majątkowych i osobistych architekta, twórcy planu osiedla mieszkaniowego

Dystrybutor części samochodowych 
Spory cywilne o naruszenie praw ze wzoru wspólnotowego w zakresie zamienników objętych klauzulą napraw.

Prawo gospodarcze

Wspieramy naszych klientów w szerokim zakresie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 • doradzamy przy wyborze formy prowadzenia działalności
 • zakładamy i przekształcamy spółki prawa handlowego
 • prowadzimy stałą obsługę korporacyjną
 • przygotowujemy opiniujemy projekty umów
 • oferujmy bieżące wsparcie w problemach pojawiających się w toku prowadzonej działalności
 • przeprowadzamy negocjacje handlowe
 • doradzamy i nadzorujemy otwieranie spółek lub innych podmiotów prawa w obcych jurysdykcjach
 • oferujemy kompleksowe wsparcie przy prowadzeniu projektów inwestycyjnych
 • przeprowadzamy due dilligence
 • prowadzimy spory sądowe

 

Wybrane projekty:

Producent odzieżowy 
Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego rozbudowy jednego z większych centrów dystrybucyjnych w kraju

Producent odzieżowy 
Kompleksowa obsługa prawna procesu budowy sieci franszyzowej w krajach Bliskiego Wschodu

Spółka z branży energetycznej 
Udział w due dilligence związanym z wprowadzeniem spółki na giełdę.

Spółka z branży logistycznej
Przeprowadzenie procesu reorganizacji i przekształcenia spółki kapitałowej

Spółka z branży kosmetycznej 
Kompleksowa obsługa prawna budowy rozwiązania z zakresu e-commerce wraz ze stworzeniem całości niezbędnej dokumentacji prawnej niezbędnej do prowadzenia działalności

Spółka z branży spożywczej
Reprezentacja sądowa klienta w sporze o przejście na nabywcę uprzywilejowania akcji (relacja praw nabytych pod rządami KH do uregulowania KSH)

Life science

Oferujemy wsparcie dla podmiotów z branż: medycznej, farmaceutycznej, FMCG i kosmetycznej:

 • doradzamy przy wprowadzeniu na rynek produktów (wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków, w tym ich prawidłowej kwalifikacji
 • prowadzimy postępowania administracyjne przed odpowiednimi organami (m.in. GIF, GIS, URPL)
 • doradzamy podmiotom rynku medycznego w prowadzonej działalności
 • doradzamy w zakresie zgodności reklam z przepisami prawa
 • przeprowadzamy transakcje podmiotów z rynku aptecznego
 • sporządzamy dokumenty wewnętrzne związane z funkcjonowaniem obsługiwanych podmiotów.
 • świadczymy usługi na rzecz branżowych związków producentów
 • reprezentujemy klientów w sporach sądowych i pozasądowych

 

Wybrane projekty:

Podmiot rynku aptecznego
Przeprowadzenie transakcji reorganizacji działania kilkunastu aptek w związku ze zmianą przepisów prawnych

Producent suplementów diety 
Kompleksowe doradztwo w zakresie modelu ochrony stworzonych produktów oraz zgłoszenie do ochrony patentowej serii wynalazków, wzorów przemysłowych opakowań

Producent kosmetyków 
Opinia w sprawie właściwej kwalifikacji prawnej serii produktów kosmetycznych

Producent suplementów diety 
Opinia w sprawie naruszenia praw do znaku towarowego znanego produktu leczniczego

Stowarzyszenie branżowe producentów środków ochrony roślin 
Wsparcie prawne w zakresie zagadnień związanych z działalnością stowarzyszenia, w tym prowadzenie szkoleń.

Dystrybutor produktów kosmetycznych
Reprezentacja w postępowaniu przed Głównym Inspektorem Sanitarnym w sprawie kwalifikacji sprzedawanych produktów i możliwości wprowadzania ich do obrotu

IT/innowacje

Wspieramy klientów z różnych sektorów związanych z branżą IT oraz szeroko rozumianymi innowacjami:

 • przygotowując dokumentację do świadczenia usług e-commerce
 • przygotowując umowy na budowę i umowy wdrożeniowe w zakresie rozwiązań IT
 • wspierając projekty start-upowe na kolejnych etapach rozwoju
 • wspierając uczelnie wyższe i jednostki badawczo-rozwojowe oraz konsorcja naukowe
 • prowadząc spory dotyczące zagadnień IT

Wybrane projekty:

Spółka odzieżowa

Negocjowanie umowy na budowę i wdrożenie systemu informatycznego obsługi centrum logistycznego

Dostawca technologii do obsługi programów lojalnościowych

Przygotowanie pakietu umów dotyczących licencji na oprogramowanie i know-how

Spółka odzieżowa

Negocjowanie umowy na budowę i wdrożenie kompleksowego rozwiązanie e-commerce działającego w Polsce i na rynkach zagranicznych

Spółka z branży energetycznej

Udział w projekcie negocjowania warunków i stworzenia kompleksowego systemu obsługi klientów

Media, reklama i dobra osobiste

Posiadamy bogate doświadczenie w doradzaniu klientom z branży mediowej, a także w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych, m.in.:

 

 • doradzając przy kampaniach marketingowych i sesjach zdjęciowych
 • negocjując z gestorami powierzchni reklamowych, agencjami modelek
 • przygotowując umowy z obszaru praw autorskich (przenoszące prawa, licencyjne)
 • doradzając w zakresie strategii ochrony utworów i innych dóbr niematerialnych
 • prowadząc spory o ochronę dóbr osobistych, w tym wizerunku

 

 

Wybrane projekty:

Komercyjne wykorzystanie wizerunków znanych postaci

Przygotowywanie serii umów na komercyjne wykorzystanie wizerunku przez producenta z branży FMCG oraz zaprojektowanie i firmowanie swoim nazwiskiem/wizerunkiem kolekcji odzieży

Prywatność osoby zamożnej

Spór o publikację wizerunku osoby zamożnej bez jej zgody

Naruszenie dóbr osobistych spółki i członków jej organów

Spór wynikły z zamieszczenia krytycznych informacji na blogu internetowym

Gabinet dentystyczny

Umowy dotyczące udziału w filmie reklamowym oraz realizacji filmu

Znana artystka

Umowy na komercyjne wykorzystanie wizerunku i innych dóbr osobistych

Dane osobowe

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie danych osobowych w szczególności:

 • audyt dokumentacji i procedur przetwarzania danych osobowych stosowanych przez klientów pod względem wymagań RODO,
 • identyfikacja kategorii danych przetwarzanych przez klientów oraz tworzenie dokumentacji ochrony danych osobowych zgodnej z RODO, w tym polityki prywatności, polityki ochrony danych osobowych, klauzule zgód oraz informacyjne, procedury reagowania na incydenty,
 • przeprowadzenie adaptacji do RODO procedur oraz istniejącej dokumentacji klienta,
 • szkolenia pracowników w zakresie procedur przetwarzania danych osobowych, zgodnych z RODO
 • reprezentacja klientów w zakresie postępowań przed Prezesem UODO w postepowaniach o rejestrację baz danych osobowych i administratorów bezpieczeństwa informacji oraz w przypadku kontroli

Wybrane projekty:

Spółka z branży budowlanej

Reprezentowanie klienta przed GIODO w postępowaniu o naruszenie ochrony danych osobowych

Podmioty gospodarcze z różnych branż

Projekty wdrożenia przepisów RODO 

Podmiot prowadzący ośrodek rehabilitacyjny

Opracowanie kompleksowego regulaminu z zakresu przetwarzania danych osobowych uwzględniającego specyfikę wrażliwych danych medycznych

Spółka z branży IT

Szkolenie w zakresie RODO przy realizowanych projektach IT

Spółka z branży medycznej

Stałe konsultacje z zakresu RODO w prowadzonej działalności

Spółka z branży budowlanej

Przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie wraz z określeniem planu naprawczego

 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

3 + 10 =