AKTUALNOŚCI

Wszystkie wpisy

Polska polityka dotycząca AI

Polska polityka dotycząca AI

W Polsce nie zostały ustanowione akty prawne regulujące działanie sztucznej inteligencji, z uwagi na to, że - tak jak wiele innych państw Unii Europejskiej - Polska czeka na przyjęcie regulacji unijnych, tj. AI ACT i Dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za sztuczną...

read more
Spory sądowe wokół AI

Spory sądowe wokół AI

W poprzednich artykułach zwróciliśmy uwagę na możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji. Akcentowaliśmy, że z rozwojem sztucznej inteligencji wiążą się również różne za grożenia, w szczególności związane z naruszeniem praw autorskich. Mając to na...

read more
Rozwój sztucznej inteligencji a prawo autorskie

Rozwój sztucznej inteligencji a prawo autorskie

W ostatnim czasie, sztucznej inteligencji udało się zająć pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy obraz oraz zdobyć wyróżnienie w prestiżowym konkursie fotograficznym. Ponadto, sztuczna inteligencja coraz lepiej radzi sobie w sektorze muzyki, literatury, a także de...

read more
Chat GPT – nowy wymiar rzeczywistości?

Chat GPT – nowy wymiar rzeczywistości?

Ogromną popularność aplikacji stworzonej przez OpenAI najlepiej potwierdzają liczby. Chat GPT, który został opublikowany 30 listopada 2022, swój pierwszy milion użytkowników zyskał w 5 dni,  natomiast 100 milionów użytkowników udało się osiągnąć już po 2 miesiącach....

read more
Czym jest sztuczna inteligencja?

Czym jest sztuczna inteligencja?

Czym jest sztuczna inteligencja – informacje podstawowe Sztuczna inteligencja (AI) to szybko rozwijająca się grupa technologii, która może przynieść wiele różnych korzyści społeczno-ekonomicznych we wszystkich branżach i obszarach działalności społecznej. To zdolność...

read more
TSUE o zakresie powództwa wzajemnego w polskim prawie

TSUE o zakresie powództwa wzajemnego w polskim prawie

TSUE przesądził, że roszczenie wzajemne o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego podniesione w sprawie o jego naruszenie może dotyczyć całości praw, które właściciel tego znaku towarowego wywodzi z jego rejestracji. Powództwo wzajemne nie jest zatem...

read more

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

9 + 13 =