AKTUALNOŚCI

Spostrzeżenia na temat decyzji w sprawie Pałacu Kultury i Nauki

22.02.2024 | News, PL

Spostrzeżenia na temat decyzji w sprawie Pałacu Kultury i Nauki

lut 22, 2024

6 lutego 2024 r. Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego zadecydowało w sprawie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na graficzny znak przedstawiający budynek Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie:

Pałac został wybudowany w latach pięćdziesiątych XX wieku i choć jest kojarzony z epoką komunizmu stał się również symbolem Warszawy i ośrodkiem kulturalnym.

Wnioskodawca zarzucał znakowi m.in. brak zdolności odróżniającej, opisowość, zgłoszenie w złej wierze, wejście oznaczenia do zwyczajowego użytku, sprzeczność z prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (ze względu na historyczną i społeczną wartość PKiN). Twierdził także, że uprawniona spółka nie korzysta z zarejestrowanego znaku i w żaden sposób nie stanowi on oznaczenia umożliwiającego odróżnienie jej usług.

Urząd Patentowy oddalił wniosek o unieważnienie, nie przychylając się do żadnego z zarzutów wnioskodawcy. W uzasadnieniu decyzji uznano m.in., iż sporny znak jest graficznym obrazem, rozmytym wizerunkiem o charakterze fantazyjnym.

Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. zgłosił również kilka innych znaków towarowych przedstawiających bryłę budynku

     

Decyzja jest zgodna z dominującym stanowiskiem Urzędu Patentowego, który podkreśla, że w przypadku utworów architektonicznych ochronie może podlegać nie sama bryła, a graficzne przedstawienie obiektu, np. elewacji obiektu, w szczególności elementy o charakterze fantazyjnym.

Zobacz też:

Długo wyczekiwany AI Act przyjęty przez Parlament Europejski

  Uchwalenie AI ACT 13 marca 2024 r. Parlament Europejski przyjął Akt w sprawie sztucznej inteligencji (tzw. AI Act), stanowiący od dłuższego czasu istotny obiekt uwagi wielu firm technologicznych. Za przyjęciem AI Act zagłosowała znaczna większość...

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

13 + 14 =