About music on public transport in the context of EU law

About music on public transport in the context of EU law

There is no doubt that travelling with the accompanying sound of music is more enjoyable than travelling in silence. However, one should keep in mind that dissemination of musical works on public transport should respect the relevant copyrights. In joined cases...
About music on public transport in the context of EU law

O muzyce w transporcie publicznym z perspektywy prawa Unii

Bez wątpienia podróż przy muzyce jest przyjemniejsza niż w ciszy. Należy jednak mieć na uwadze, że rozpowszechnianie utworów muzycznych w środkach transportu publicznego powinno odbywać się z poszanowaniem praw autorskich do tych dzieł. W sprawach połączonych C‑775/21...