Słodkie spory – MICHAŁKI

Słodkie spory – MICHAŁKI

Słodkie spory – MICHAŁKI Sukces rynkowy  w branży FMCG w dużym stopniu zależy od prezentacji produktu, w szczególności opakowania i oznaczeń. Producenci dbają więc o atrakcyjność wyglądu towaru, rozpoznawalność marki, a także wyraźne odróżnianie się od towarów...
Słodkie spory – MICHAŁKI

Sweet disputes in Poland – MICHAŁKI candies

Sweet disputes in Poland – MICHAŁKI candies A market success on a FMCG market largely depends on the presentation of the product, in particular the packaging and designations. Therefore, producers care about the attractiveness of the appearance of a product, a brand...