What does the Supreme Court say about conciliatory proceedings (recent Polish jurisprudence)

Co mówi Sąd Najwyższy o postępowaniu pojednawczym

W aktualnościach ZG Legal kilkakrotnie pisaliśmy o zawezwaniu do próby  ugodowej jako skutecznym sposobie rozwiązywania sporów z zakresu własności intelektualnej (Link do artykułu).  W sprawach gospodarczych dochodzi jednak do nadużywania instytucji i korzystania z...