Czy dokumentacja wojskowa może być utworem?

Czy dokumentacja wojskowa może być utworem?

Nieostra definicja utworu oraz otwarty katalog zawarty w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych pozwala na udzielenie ochrony twórcom przeróżnych dzieł. Taka konstrukcja jest zgodna z celem ustawodawcy, jednak niejednokrotnie powoduje konsternacje i...
Holiday disputes over the name of the airport

Holiday disputes over the name of the airport

Summer months are the time of holiday travel, during which we often use air transport. No wonder countries and regions, as well as individual airports, are struggling to attract as many travellers as possible using catchy slogans and logos. That is why a dispute has...
Holiday disputes over the name of the airport

Wakacyjne spory o nazwę lotniska

Letnie miesiące to czas wakacyjnych podróży, podczas których niejednokrotnie korzystamy z transportu lotniczego. Nic dziwnego, że kraje i regiony, a także poszczególne lotniska walczą o przyciągnięcie jak największej liczby podróżnych, wykorzystując chwytliwe hasła i...