Czy dokumentacja wojskowa może być utworem?

Czy dokumentacja wojskowa może być utworem?

Czy dokumentacja wojskowa może być utworem?   Nieostra definicja utworu oraz otwarty katalog zawarty w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych pozwala na udzielenie ochrony twórcom przeróżnych dzieł. Taka konstrukcja jest zgodna z celem ustawodawcy,...
Wakacyjne spory o nazwę lotniska

Wakacyjne spory o nazwę lotniska

Wakacyjne spory o nazwę lotniska   Letnie miesiące to czas wakacyjnych podróży, podczas których niejednokrotnie korzystamy z transportu lotniczego. Nic dziwnego, że kraje i regiony, a także poszczególne lotniska walczą o przyciągnięcie jak największej liczby...
Wakacyjne spory o nazwę lotniska

Holiday disputes over the name of the airport

Holiday disputes over the name of the airport   Summer months are the time of holiday travel, during which we often use air transport. No wonder countries and regions, as well as individual airports, are struggling to attract as many travellers as possible using...