Not easy to register a slogan as a trademark

Not easy to register a slogan as a trademark

In the recent judgment the General Court decided that the word sign OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT is devoid of distinctive character for services relating to computer software. The General Court has confirmed that it is incorrect to apply to marks being...
Not easy to register a slogan as a trademark

Nie tak łatwo zarejestrować slogan jako znak towarowy

W jednym z ostatnich orzeczeń Sąd UE uznał, że oznaczenie słowne OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT jest pozbawione zdolności odróżniającej dla usług związanych z oprogramowaniem komputerowym. Sąd potwierdził, że niewłaściwe jest stosowanie do znaków będących...
Metaverse musi szanować znaki towarowe

Metaverse musi szanować znaki towarowe

Amerykański sąd wydał wyrok w sprawie naruszenia znaku towarowego w Metaverse. W szeroko komentowanej sprawie dotyczącej wykorzystania przez amerykańskiego artystę NFT przedstawiających torebkę Birkin sąd uznał, że artysta naruszył znak towarowy francuskiego domu mody...
Metaverse musi szanować znaki towarowe

Metaverse must respect trademarks

The US court ruled on the trademark infringement in the metaverse. In the widely reported case concerning use by an American artist of NFTs depicting Birkin bag the court decided that the artist infringed the trademark of the French fashion house Hermès. Facts of the...
Amazon under the CJEU magnifying glass

Amazon under the CJEU magnifying glass

The CJEU has again ruled on the possibility of attributing to operators of online sales platforms liability for a trade mark infringement for advertising goods offered by third-party sellers. The case concerned Amazon’s liability for advertising on its platform...