Court order to destroy marketed perfume testers upheld

Court order to destroy marketed perfume testers upheld

In the judgment of October 13, 2022, the Court of Justice of the European Union (CJEU) confirmed that an order for the destruction of goods can be issued not only against illegally produced goods but also against original goods that have been placed on the market in...
Court order to destroy marketed perfume testers upheld

Nakaz zniszczenia sprzedawanych testerów perfum utrzymany

Wyrokiem z 13 października 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) potwierdził, że nakaz zniszczenia towarów może być wydany nie tylko wobec towarów wyprodukowanych nielegalnie, ale także wobec oryginalnych dóbr, które zostały wprowadzone do obrotu w...