Kto zapłaci za pełnomocnika w sporze?

Kto zapłaci za pełnomocnika w sporze?

Kto zapłaci za pełnomocnika w sporze? Ważnym zagadnieniem dla stron w postępowaniu spornym jest kwestia ekonomii procesu. Chodzi tutaj nie tylko o kwoty zasądzane na poczet odszkodowania, ale także zwrot kosztów stronie, która postępowanie wygrywa przez stronę...
Kto zapłaci za pełnomocnika w sporze?

Who pays for a representative in litigation?

Who pays for a representative in litigation? An important issue for litigants is the question of the litigation economy. It concerns not only the amounts awarded for damages but also the reimbursement of costs to a successful party by a losing party. In this respect,...