Damages desipite revocation of a trademark

Damages desipite revocation of a trademark

NEWS Damages desipite revocation of a trademark Court of Justice of the EU has given a preliminary ruling concerning compensation for the infringement of a trademark which has lapsed due to non-use. Judgment of 26 March 2020, Case C-622/18 The CJEU was to answer a...
TSUE o odszkodowaniu pomimo wygaśnięcia znaku

TSUE o odszkodowaniu pomimo wygaśnięcia znaku

AKTUALNOŚCI TSUE o odszkodowaniu pomimo wygaśnięcia znaku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenie dotyczące odszkodowania za naruszenie znaku, który wygasł z powodu nieużywania. Wyrok z dnia 26 marca 2020 r., sygn. akt C-622/18 TSUE  miał odpowiedzieć na pytanie,...