Przegrana SFD w walce o unijny znak towarowy

Przegrana SFD w walce o unijny znak towarowy

Polska spółka SFD S.A., zajmująca się handlem odżywkami, suplementami diety i żywnością dietetyczną 27 października 2016 roku zgłosiła w Urzędzie Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej (EUIPO) słowno-graficzny znak towarowy EUTM 015971435 dla towarów i...
Przegrana SFD w walce o unijny znak towarowy

SFD loss in the battle for EU trade mark

On October 27, 2016, the Polish company SFD S.A., engaged in the trade of nutrients, dietary supplements, and dietary foods, filed an application for registration of an EU trade mark with the European Union Intellectual Property Office. Registration as a mark was...
EU burden of proof guidelines

EU burden of proof guidelines

In March 2021, The Court of Justice of the EU issued an important preliminary ruling in the field of trademark law. It confirms the necessity to respect the principles of EU law before the rules of national law, also in terms of the burden of proof. The case concerned...
EU burden of proof guidelines

Unijne wytyczne dotyczące ciężaru dowodu

W marcu b.r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał istotne orzeczenie w trybie prejudycjalnym z zakresu prawa znaków towarowych. Potwierdza ono konieczność respektowania zasad prawa unijnego przed regułami prawa krajowego, również w zakresie ciężaru dowodu. Sprawa...