AKTUALNOŚCI

Przegrana SFD w walce o unijny znak towarowy

14.04.2022 | News, PL

Przegrana SFD w walce o unijny znak towarowy

14.04.2022

 

Polska spółka SFD S.A., zajmująca się handlem odżywkami, suplementami diety i żywnością dietetyczną 27 października 2016 roku zgłosiła w Urzędzie Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej (EUIPO) słowno-graficzny znak towarowy EUTM 015971435 dla towarów i usług z klasy 5, 25, 30, 32 i 35.

14 lutego 2017 roku spółka ALLMAX NUTRITION wniosła sprzeciw wobec tego zgłoszenia w całości, na podstawie wcześniejszych słownych unijnych znaków towarowych ALLMAX NUTRITION (EUTM 9570623 zarejestrowany w klasie 35 i 44 oraz EUTM 11977601 zarejestrowany w klasie 29, 30 i 32).

Znak SFD S.A.

Znaki ALLMAX NUTRITION

 

EUTM 015971435

ALLMAX NUTRITION EUTM 9570623
ALLMAX NUTRITION EUTM 11977601

 

EUIPO uznał sprzeciw za zasadny. SFD złożyło odwołanie do Izby Odwoławczej, która poparła stanowisko EUIPO, a następnie to samo zrobił TSUE.

W niniejszej sprawie TSUE potwierdza przeważające w orzecznictwie stanowisko o dominującym charakterze warstwy słownej znaku. TSUE wskazał, że w przypadku gdy znak towarowy składa się z elementów słownych i graficznych, te pierwsze mają co do zasady charakter bardziej odróżniający niż te drugie, ponieważ przeciętny konsument łatwiej odniesie się do danych towarów, przytaczając nazwę, niż opisując graficzny element znaku towarowego. Zdaniem TSUE w niniejszym przypadku element graficzny nie może być uważany za szczególnie odróżniający sam w sobie, lecz że nie jest on nieistotny w ogólnym wrażeniu wywieranym przez zgłoszone oznaczenie. Uznano również, że druga część znaku SFD – element słowny „designed for motivation” odgrywa o wiele mniejszą rolę niż element słowny „allnutrition” w całościowym wrażeniu wywieranym przez zgłoszone oznaczenie.

TSUE uznał, że przeciwstawione znaki są w średnim stopniu podobne na płaszczyźnie fonetycznej i wizualnej oraz wysoce podobne na płaszczyźnie konceptualnej. Za podobne uznano również towary i usługi porównywanych znaków. Taki poziom podobieństwa wystarczył do uznania ryzyka konfuzji, a tym samym do oddalenia skargi SFD.

Co ciekawe, SFD w lutym 2016 roku złożyło wniosek o rejestrację identycznego oznaczenia w EUIPO dla tych samych towarów i usług (EUTM 015070791). Zgłoszenie to nie spotkało się ze sprzeciwem ALLMAX NUTRITION, mimo, że ich znaku zostały zgłoszone dużo wcześniej – w 2013 roku. Być może wkrótce znak towarowy SFD doczeka się wniosku o unieważnienie ze strony ALLMAX NUTRITION na podstawie ww. wcześniejszych praw.

Wcześniejszy znak SFD S.A.

EUTM 015070791

 

Zobacz też:

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

4 + 12 =