Dyrektywa 93/83/EWG a nadawanie drogą kablową

Dyrektywa 93/83/EWG a nadawanie drogą kablową

Dyrektywa 93/83/EWG a nadawanie drogą kablową Wyrokiem z dnia 8 września 2022 r. (sygn. C‑716/20) TSUE rozstrzygnął, że art. 1 ust. 3 dyrektywy Rady 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw...
Dyrektywa 93/83/EWG a nadawanie drogą kablową

Directive 93/83/EEC and cable broadcasting

Directive 93/83/EEC and cable broadcasting By judgment of 8 September 2022 (ref. C-716/20), the CJEU ruled that Article 1(3) of Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright...
Spór o jedną literę z muzyką w tle

Spór o jedną literę z muzyką w tle

Spór o jedną literę z muzyką w tle Prawdopodobnie każda osoba w Polsce zna piosenki zespołu Kombi – nie tylko osoby urodzone w czasach ich świetności (przypadającej na lata 70. i 80. XX wieku). Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że na polskiej scenie muzycznej...