Walka krezusów i sponsoring sportowy

Walka krezusów i sponsoring sportowy

Walka krezusów i sponsoring sportowy Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2019-10-09, sygn. akt VII AGa 1570/18 Spory o własność intelektualną najczęściej budzą duże emocje i należą do skomplikowanych. Granica między naruszeniem i jego brakiem jest często trudna do...
Ryzyko konfuzji w przypadku znaku unijnego

Ryzyko konfuzji w przypadku znaku unijnego

Ryzyko konfuzji w przypadku znaku unijnego Znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) chroniony jest jednolicie we wszystkich państwach członkowskich. Dotyczy to również  oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przy badaniu...