Can medicines be repackaged into new packaging?

Can medicines be repackaged into new packaging?

In Case C-224/20, the CJEU addressed the issue of repackaging medicines into new packaging. Proceedings of the national court: The Claimants are pharmaceutical manufacturers and the Defendants are parallel traders in medicinal products. These products are repackaged...
Can medicines be repackaged into new packaging?

Czy można przepakować leki do nowego opakowania?

W sprawie o sygn. C-224/20 TSUE zajął się problematyką przepakowywania leków do nowych opakowań. Postępowanie przed sądem krajowym: Stroną Powodową są producenci leków, zaś Stroną Pozwaną – podmioty zajmujące się handlem równoległym produktów leczniczych....