Czy można przepakować leki do nowego opakowania?

Czy można przepakować leki do nowego opakowania?

Czy można przepakować leki do nowego opakowania? W sprawie o sygn. C-224/20 TSUE zajął się problematyką przepakowywania leków do nowych opakowań. Postępowanie przed sądem krajowym: Stroną Powodową są producenci leków, zaś Stroną Pozwaną – podmioty zajmujące się...
Czy można przepakować leki do nowego opakowania?

Can medicines be repackaged into new packaging?

Can medicines be repackaged into new packaging?   In Case C-224/20, the CJEU addressed the issue of repackaging medicines into new packaging. Proceedings of the national court: The Claimants are pharmaceutical manufacturers and the Defendants are parallel traders...