Polska polityka dotycząca AI

Polska polityka dotycząca AI

Polska polityka dotycząca AI W Polsce nie zostały ustanowione akty prawne regulujące działanie sztucznej inteligencji, z uwagi na to, że – tak jak wiele innych państw Unii Europejskiej – Polska czeka na przyjęcie regulacji unijnych, tj. AI ACT i Dyrektywy...
Polska polityka dotycząca AI

Polish Policy on AI

Polish Policy on AI Poland has not yet promulgated any legal acts regulating artificial intelligence due to the fact that – like in many other EU member states – the legislators are waiting for the adoption of relevant EU regulations, i.e. the AI ACT and the...
Spory sądowe wokół AI

Spory sądowe wokół AI

Spory sądowe wokół AI W poprzednich artykułach zwróciliśmy uwagę na możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji. Akcentowaliśmy, że z rozwojem sztucznej inteligencji wiążą się również różne za grożenia, w szczególności związane z naruszeniem praw...