Doręczenia postanowień o zabezpieczeniu roszczeń

Doręczenia postanowień o zabezpieczeniu roszczeń

AKTUALNOŚCI Doręczenia postanowień o zabezpieczeniu roszczeń Postępowanie o zabezpieczenie roszczeń jest niezwykle ważnym narzędziem ochrony praw własności intelektualnej mającym na celu przede wszystkim natychmiastowe przerwanie bezprawnej działalności osoby trzeciej...
Odpowiedzialność karna w pwp

Odpowiedzialność karna w pwp

AKTUALNOŚCI Odpowiedzialność karna w pwp Odpowiedzialność za popełnienie czynu zabronionego w prawie karnym ponosi sprawca czynu. Ustawodawca wprowadza jednak niekiedy odstępstwa od tej zasady, konstytuując tzw. klauzule odpowiedzialności zastępczej. Z jedną z takich...
When is a graphic trademark misleading?

When is a graphic trademark misleading?

AKTUALNOŚCI When is a graphic trademark misleading? Remarks on the General Court’s judgement dated 11 April 2019 (case no. T-477/18) Assessing the similarity of graphic trademarks is more difficult than trademarks with verbal elements. In the latter case, a number of...
Problemy z licencją dorozumianą

Problemy z licencją dorozumianą

AKTUALNOŚCI Problemy z licencją dorozumianą Zasadą prawa autorskiego jest brak konieczności zachowania formy pisemnej dla umów licencyjnych (poza licencją wyłączną) upoważniających do korzystania z utworów. W konsekwencji powyższego, a także w zgodzie z...