Czy można przepakować leki do nowego opakowania?

Czy można przepakować leki do nowego opakowania?

Czy można przepakować leki do nowego opakowania? W sprawie o sygn. C-224/20 TSUE zajął się problematyką przepakowywania leków do nowych opakowań. Postępowanie przed sądem krajowym: Stroną Powodową są producenci leków, zaś Stroną Pozwaną – podmioty zajmujące się...