The burden of proof in another case before the CJEU

The burden of proof in another case before the CJEU

The burden of proof in another case before the CJEU On 18 January 2024, the CJEU handed down its judgment in Case C-367/21 on request for a preliminary ruling from the Warsaw Regional Court. In its judgment, the Court indicated the possibility of reversing the burden...
The burden of proof in another case before the CJEU

Ciężar dowodu w kolejnej sprawie przed TSUE

Ciężar dowodu w kolejnej sprawie przed TSUE 18 stycznia 2024 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-367/21 dot. wniosku o wydanieorzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W swoimwyroku Trybunał wskazał na możliwość odwrócenia ciężaru dowodu...