Intellectual property during the COVID-19 pandemic

Własność Intelektualna w czasie pandemii COVID-19

AKTUALNOŚCI Własność Intelektualna w czasie pandemii COVID-19 Polski Parlament przyjął ustawę o tzw. tarczy antykryzysowej, która zawiera szczególne regulacje prawne związane z pandemią COVID-19. W ustawie, m.in. uregulowano w sposób szczególny kwestie związane z...