Sztuczna inteligencja – niezbędnik część 2

Sztuczna inteligencja – niezbędnik część 2

W ostatnim wpisie dotyczącym AI (Artificial intelligence) przedstawiliśmy przykłady jej praktycznego zastosowania, a także spróbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest sztuczna inteligencja (link do artykułu). Dzisiaj skupimy się na kwestii ochrony...
Sztuczna inteligencja – niezbędnik część 2

AI – Part II

In our previous post on AI (artificial intelligence) we presented examples of its practical application and we also tried to answer the question what the artificial intelligence actually is. Today we will focus on the issue of legal protection of the solutions which...
AI – part I

AI – part I

Nowadays, we hear more and more about artificial intelligence and its new applications. Intelligent machines and programs recognize human speech, translate texts into other languages, drive cars, play chess with humans and even create art. Applications of AI...
AI – part I

Sztuczna inteligencja – niezbędnik część 1

Coraz częściej słyszymy o sztucznej inteligencji i jej nowych zastosowaniach. Inteligentne maszyny i programy rozpoznają mowę ludzką, tłumaczą teksty na inne języki, kierują samochodami, wygrywają z człowiekiem w szachy, a nawet tworzą sztukę. Zastosowania AI...