Polska polityka dotycząca AI

Polska polityka dotycząca AI

W Polsce nie zostały ustanowione akty prawne regulujące działanie sztucznej inteligencji, z uwagi na to, że – tak jak wiele innych państw Unii Europejskiej – Polska czeka na przyjęcie regulacji unijnych, tj. AI ACT i Dyrektywy w sprawie odpowiedzialności...
Spory sądowe wokół AI

Spory sądowe wokół AI

W poprzednich artykułach zwróciliśmy uwagę na możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji. Akcentowaliśmy, że z rozwojem sztucznej inteligencji wiążą się również różne za grożenia, w szczególności związane z naruszeniem praw autorskich. Mając to na...
Rozwój sztucznej inteligencji a prawo autorskie

Rozwój sztucznej inteligencji a prawo autorskie

W ostatnim czasie, sztucznej inteligencji udało się zająć pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy obraz oraz zdobyć wyróżnienie w prestiżowym konkursie fotograficznym. Ponadto, sztuczna inteligencja coraz lepiej radzi sobie w sektorze muzyki, literatury, a także de...
Chat GPT – nowy wymiar rzeczywistości?

Chat GPT – nowy wymiar rzeczywistości?

Ogromną popularność aplikacji stworzonej przez OpenAI najlepiej potwierdzają liczby. Chat GPT, który został opublikowany 30 listopada 2022, swój pierwszy milion użytkowników zyskał w 5 dni,  natomiast 100 milionów użytkowników udało się osiągnąć już po 2 miesiącach....