AKTUALNOŚCI

IP Telegram: Wzór wspólnotowy Pumy unieważniony

25.03.2024 | News, PL

IP Telegram: Wzór wspólnotowy Pumy unieważniony

25.03.2024

Nasz nowy IP Telegram dotyczy decyzji Sądu UE w sprawie wzoru wspólnotowego należącego do znanej firmy obuwniczej.

Niedawno Sąd oddalił skargę firmy Puma, której wzór został wcześniej unieważniony przez EUIPO. To, co czyni tę sprawę bardziej interesującą i wartą przeanalizowania, to fakt, że zaangażowana jest w nią jedna z najpopularniejszych piosenkarek na świecie.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym wpisem, aby dowiedzieć się więcej o argumentach stron i postanowieniach Sądu dotyczących m.in. okresu karencji.

6 marca 2024 r. Sąd oddalił skargę Puma SE o stwierdzenie nieważności decyzji Wydziału Unieważnień EUIPO, na podstawie której unieważniono wzór Pumy RCD 003320555-0002 (T-647/22).

Wnioskujący o unieważnienie Handelsmaatschappij J. Van Hilst BV powoływał się na brak indywidualnego charakteru wzoru (art. 4 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r.) z uwagi na jego wcześniejsze ujawnienie przed upływem 12-miesięcznego okresu karencji. Posty Rihanny na Instagramie pochodziły z grudnia 2014 r., podczas gdy sporny wzór został zgłoszony do rejestracji w lipcu 2016 r.

EUIPO uznał wzór PUMA za nieważny ze względu na brak indywidualnego charakteru. Puma natychmiast odwołała się od tej decyzji i zarzuciła niedopuszczalność wniosku o unieważnienie oraz naruszenie art. 7 ust. 1 rozporządzenia 6/2002.

Po pierwsze, EUIPO uznał za nieistotny argument Pumy, że wniosek był niedopuszczalny ze względu na naruszenie zobowiązania umownego przez Handelsmaatschappij i jego abuzywny charakter. Sąd uzasadnił odrzucenie wniosku tym, że postępowanie dotyczy rozstrzygnięcia indywidualnego charakteru wzoru, którego ocena ma charakter obiektywny.

Po drugie, Sąd ocenił wystarczalność przedstawionych dowodów (np. postów Rihanny na Instagramie), brak indywidualnego charakteru oraz ujawnienie wzoru przed okresem karencji.

Sąd stwierdził, że możliwe jest zidentyfikowanie cech zarejestrowanego wzoru Pumy, patrząc na zdjęcia zamieszczone na Instagramie Rihanny i podkreślił, że ze względu na jej globalną popularność obserwujący z pewnością zwróciliby uwagę na jej stroje, w tym buty.

Sąd uznał również, że Puma nie udowodniła, że posty te „nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizo­wanym w danej branży, działającym we Wspólnocie” (art. 7 ust. 1 rozporządzenia 6/2002).

Co więcej, Rihanna zamieściła wspomniane zdjęcia w grudniu 2014 r., a sporny wzór został zarejestrowany w 2016 r., co oznacza, że Puma SE nie spełniła warunków dotyczących 12-miesięcznego okresu karencji.

Pełny tekst decyzji Sądu jest dostępny tutaj:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=283501&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5796338

 

Zobacz też:

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

6 + 3 =