AKTUALNOŚCI

Długo wyczekiwany AI Act przyjęty przez Parlament Europejski

25.03.2024 | News, PL

Długo wyczekiwany AI Act przyjęty przez Parlament Europejski

25.03.2024

 

Uchwalenie AI ACT

13 marca 2024 r. Parlament Europejski przyjął Akt w sprawie sztucznej inteligencji (tzw. AI Act), stanowiący od dłuższego czasu istotny obiekt uwagi wielu firm technologicznych. Za przyjęciem AI Act zagłosowała znaczna większość Europarlamentarzystów – 523 głosowało „za”, 46 głosowało „przeciw” przy tylko 49 głosach wstrzymujących się.

Ideą AI Act jest zapewnienie rozwoju i promowania bezpiecznej sztucznej inteligencji przy
jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia nadużyć przy rozwijaniu i wykorzystywaniu technologii AI. Ostateczne przegłosowanie AI Act potwierdza przekonanie UE o możliwości stworzenia regulacji dotyczących sztucznej inteligencji przy jedoczesnym niedoprowadzeniu do zmniejszenia inwestycji w tym obszarze.

W tym celu, przyjęty tekst Aktu o sztucznej inteligencji dokonuje zdefiniowania systemów AI
(art. 3 pkt 1 AI Act) oraz klasyfikuje systemy sztucznej inteligencji w zależności od
potencjalnego ryzyka jakie stanowią dla społeczeństwa (art. 6 AI Act). Ponadto, wprowadza
zakazane praktyki w zakresie wykorzystania AI (art. 5 AI Act).

Wśród zakazanych praktyk znalazły się m.in. działania takie jak:

  • celowe techniki manipulacyjne lub wprowadzające w błąd, czego celem lub skutkiem jest istotne zniekształcenie zachowania danej osoby;
  • wykorzystanie AI do przeprowadzania oceny ryzyka prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa przez osobę fizyczną;
  • zdalna identyfikacja biometryczna w czasie rzeczywistym w przestrzeni publicznej do celów egzekwowania prawa;
  • wykorzystanie AI do wyciągania wniosków na temat emocji osoby fizycznej w miejscu pracy lub instytucjach edukacyjnych;
  • punktowa ocena zachowań społecznych (tj. taka ocena lub klasyfikacja wiarygodności osób fizycznych, która może zmierzać do krzywdzącego lub
  • niekorzystnego traktowania niektórych osób w nieuzasadniony sposób).

O tym co wprowadza AI Act szerzej pisaliśmy w artykule: https://zglegal.pl/projekt-rozporzadzenia-ue-akt-w-sprawie-sztucznej-inteligencji-ai-act-2/

Wejście w życie 

Uchwalony przez Parlament Europejski tekst musi wpierw zostać formalnie zatwierdzony przez Radę. Wejście w życie Aktu o sztucznej inteligencji nastąpi dwadzieścia dni po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym. Przyjmuje się, że przepisy dotyczące sztucznej inteligencji mogą wejść w życie już w drugiej połowie maja tego roku

Niemniej, data wejścia w życie, a data kompleksowego stosowania Rozporządzenia nie jest tożsama. AI Akt będzie w pełni stosowany dopiero po 24 miesiącach od daty wejścia w życie. W tym zakresie art. 113 AI Act przewiduje również wyjątki dotyczące m.in. obowiązków dotyczących systemów wysokiego ryzyka, które wejdą w życie dopiero po 36 miesiącach.

 

Zobacz też:

LETNIE SPOTKANIA IP W OGRODZIE DLA STUDENTÓW PRAWA

  Odkryj pasjonujący świat praw własności intelektualnej z kancelarią Żuraw i Wspólnicy sp. k.! Czy interesujesz się prawem własności intelektualnej? Ciekawią Cię znaki towarowe i zasady ich ochrony? Masz ochotę poznać fascynujące przypadki naruszeń renomowanych...

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

6 + 2 =