Déjà vu w branży budowlanej

Déjà vu w branży budowlanej

Déjà vu w branży budowlanej Wyrok Sądu (dziesiąta izba) z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie T-193/20 Prowadzący do wydania wyroku spór dotyczył postępowania w sprawie unieważnienia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego przestawiającego płytę budowlaną ze...