AKTUALNOŚCI

Czym są tzw. „inne wydatki”? Orzeczenie TSUE rozwiewa wątpliwości w tej mierze

30.04.2022 | News, PL

Czym są tzw. „inne wydatki”? Orzeczenie TSUE rozwiewa wątpliwości w tej mierze

30.04.2022

W wyroku z dn. 28 kwietnia 2022 roku (sygn. C-559/20) TSUE zajął się problematyką kosztów postępowania w kontekście innych wydatków, o jakich mowa w dyrektywie 2004/48/WE. Zgodnie z art. 14 tej dyrektywy, Państwa Członkowskie mają obowiązek zapewnić, że rozsądne i proporcjonalne koszty sądowe oraz inne wydatki poniesione przez stronę wygrywającą sprawę z zakresu własności intelektualnej będą pokrywane przez stronę przegrywającą, chyba że sprawiedliwość na to nie pozwoli.

Pytanie prejudycjalne w sprawie o sygn. C-559/20 miało na celu ustalenie, czy koszty pełnomocnika związane z wezwaniem skierowanym do naruszyciela praw własności intelektualnej na etapie poprzedzającym postępowanie sądowe (etap próby polubownego rozwiązywania sporu) mieszczą się w pojęciu kosztów sądowych, czy innych wydatków.

TSUE uznał, że „dyrektywa 2004/48 ma zastosowanie zarówno do postępowań sądowych, jak i pozasądowych, ponieważ te dwa rodzaje postępowań mogą okazać się niezbędne do zapewnienia wyegzekwowania praw własności intelektualnej”. W związku z tym, wezwania do polubownego (pozasądowego) rozwiązania sporu są objęte dyrektywą 2004/48/WE.

Inne wydatki powinny być ponadto rozumiane jako wydatki ściśle i bezpośrednio związane z danym postępowaniem. Jeśli zatem wezwanie skierowane do naruszyciela jest niezbędne do zapewnienia wyegzekwowania praw własności intelektualnej i ma na celu uniknięcie lub nawet zastąpienie postępowania sądowego, to koszty związane z wezwaniem podlegają zwrotowi.

Komentarz:

Dochodzenie odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej często wiąże się z licznymi kosztami. Nie powinno być tak, aby uprawniony ponosił dodatkowe koszta związane z ochroną swojego prawa naruszonego przez naruszyciela. Orzeczenie w sprawie o sygn. C-559/20 przesądza, że również etap prób polubownego rozwiązywania sporu objęty jest obowiązkiem zwrotu kosztów. Warto, aby w swoich pismach uprawnieni podnosili ten argument domagając się zwrotu kosztów związanych z wezwaniami oraz obsługą prawną na tym etapie postępowania.

Zobacz też:

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

9 + 10 =