AKTUALNOŚCI

IP Telegram: Trójkątny wzór Prady pozbawiony charakteru odróżniającego

12.01.2024 | News, PL

IP Telegram: Trójkątny wzór Prady pozbawiony charakteru odróżniającego

12.01.2024

Trójkątny wzór Prady napotyka trudności w rejestracji

 

W naszym najnowszym IP Telegramie omawiamy niedawne postanowienie Izby Odwoławczej EUIPO dotyczące podjętej przez firmę Prada próby zarejestrowania jej ikonicznego wzoru trójkątów.

 

W swojej decyzji z 19 grudnia 2023 r., Izba uznała, że wzór Prady pozbawiony jest charakteru odróżniającego zgodnie z art. 7(1)(b) EUTMR. W Decyzji podkreślono, że mimo estetycznego uroku, wzór ten pozbawiony jest wrodzonej odrębności i można go uznać za podstawowy i powszechnie spotykany wzór figuratywny ponieważ jest on postrzegany przez przeciętnego konsumenta jako zwykły element dekoracyjny, a nie jako wskaźnik pochodzenia handlowego.

Mimo twierdzeń Prady, że trójkąt stał się ich ikonicznym znakiem rozpoznawczym, Izba Odwoławcza utrzymała swoje stanowisko, stwierdzając, że wzór nie zawiera żadnej istotnej cechy odróżniającej. W swoim werdykcie, Izba akcentuje znaczenie odrębności w rejestracji znaku towarowego, podkreślając, że nawet dobrze znane wzory mogą napotykać trudności, jeśli zostaną uznane za zbyt ogólne.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem, który zamieszczamy poniżej przybliżając Państwu istotne wydarzenia w sferze rejestracji znaków towarowych.

 

19 grudnia 2023 roku Izba Odwoławcza EUIPO wydała decyzję, w której wypowiedziała się na temat dopuszczalności rejestracji trójkątnego wzoru Prady jako znaku towarowego.

 

W 2022 r. Prada złożyła wniosek o rejestrację poniższego wzoru jako znaku towarowego. Wniosek firmy został jednak odrzucony w odniesieniu do towarów objętych większością zgłoszonych klas.

 

 

Według EUIPO, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, znak ten nie posiada charakteru odróżniającego, ponieważ składa się z zestawu czarno-białych, trójkątnych elementów w powtarzalnym regularnie ułożeniu, a sam wzór stanowi jedynie zewnętrzny wygląd towarów firmy.

 

Prada zakwestionowała tę decyzję, twierdząc, że odwrócony trójkąt równoramienny stał się wyrazistą ikoną firmy PRADA.

Prada stwierdziła również, że sporny znak był konsekwentnie wykorzystywany przez firmę i intensywnie przez nią promowany.

 

Izba Odwoławcza oddaliła tę skargę.

Według Izby Odwoławczej „sporny wzór w kształcie trójkąta stanowi podstawowy i powszechnie stosowany wzór graficzny”, który „nie zawiera żadnych znaczących różnic w stosunku do konwencjonalnego przedstawienia wzoru w kształcie trójkąta i jest taki sam jak tradycyjna forma takiego wzoru.”

Ostatecznie, Izba Odwoławcza stwierdziła, że wzór Prady nie ma samoistnego charakteru odróżniającego. Może on jednak uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania zgodnie z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

 

W streszczeniu tej decyzji na stronie EUIPO czytamy:

 

„Biorąc pod uwagę wyłącznie samoistny charakter odróżniający oznaczenia, przy braku elementów słownych lub innych elementów, które mogłyby pozwolić na postrzeganie spornego oznaczenia przez konsumentów prima facie jako wskaźnika pochodzenia handlowego, Izba uznała, że ogólne wrażenie wywołane prostym rozmieszczeniem zestawionych ze sobą trójkątów według wzoru, jak w zgłoszonym znaku towarowym, jest pozbawione charakteru odróżniającego dla wszystkich rozpatrywanych towarów i usług. Właściwi konsumenci nie będą postrzegać znaku towarowego jako oznaczenia pochodzenia handlowego, lecz jedynie jako wzór dekoracyjny w stylu powszechnie stosowanym w branży tekstylnej i innych branżach rozpatrywanych w niniejszej sprawie. W rzeczywistości, sporny wzór może w większym lub mniejszym stopniu pokrywać ich powierzchnię i w ten sposób odpowiadać zewnętrznemu wyglądowi towarów lub będzie postrzegany jako banalny element projektu w odniesieniu do usług”.

 

 

Pełny tekst decyzji EUIPO jest dostępny tutaj:

 

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20231219_R0827_2023-2_018683223

Zobacz też:

LETNIE SPOTKANIA IP W OGRODZIE DLA STUDENTÓW PRAWA

  Odkryj pasjonujący świat praw własności intelektualnej z kancelarią Żuraw i Wspólnicy sp. k.! Czy interesujesz się prawem własności intelektualnej? Ciekawią Cię znaki towarowe i zasady ich ochrony? Masz ochotę poznać fascynujące przypadki naruszeń renomowanych...

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

3 + 6 =