NEWS

A pattern is not a shape of a product – the Textilis case

30.03.2019 | EN, Monika Żuraw EN

AKTUALNOŚCI

A pattern is not a shape of a product – the Textilis case

Mar 30, 2019

CJEU judgement dated 14 March  2019 r, case no. C‑21/18

The CJEU considered that art. 7 par. 1 lit. point (iii) of the Regulation in its current form should be interpreted as meaning that it does not apply to trademarks registered before the amendments entered into force. Such a resolution is correct in the first place in the context of the principle of protection of acquired rights. The current change in the absolute grounds of registration would mean that for many trademarks it would expose them to invalidation.

The CJEU also interpreted the prerequisite of shape on the grounds of the abovementioned provision and found that signs consisting of two-dimensional decorative motives, applied to goods such as fabric or paper, do not constitute signs that ‘consist exclusively of shape’. Although patterns contain lines and contours – like any shape – they are not identical to the product itself. The decision seems to be the only reasonable one, because the pattern can certainly be another property of the product, but not a shape. Even in the case of designs covering the entire product, such as those presented below, the pattern cannot be considered as forming the shape of the product. It is clearly visible that the lines and contours that make up the pattern do not coincide with the shape of the bags.

 

However, the decision was not obvious, especially in the context of the Advocate General’s opinion on the red sole of the Louboutin shoe (case no. C-163/16). The Advocate General opined that the red color imposed on the sole of the shoe and registered as a positional sign could be identified with the shape, and therefore considered as an obstacle to registration regarding the shape. The CJEU in the Louboutin case did not share this opinion, and the Textilis judgment confirms the CJEU’s view that the obstacle to the shape of goods should be interpreted strictly and not extended to other properties (eg. color, pattern).

Certainly, you can look forward to the next judgments regarding signs registered under the new rules. It can be expected that the new regulation will significantly reduce the registration of trademarks that constitute a feature of a product, and trademarks of such nature registered in the past will still benefit from protection.

 

Zobacz też:

Kiedy można mówić o złej wierze – casus z rynku drobiu w Polsce

6 września 2023 r. Sąd UE wydał wyrok w sprawie T-312/22 dot. znaku towarowego RED BRAND CHICKEN (EUTM 13 068 861), w którym stwierdził nieważność decyzji EUIPO, że niżej przedstawiony znak towarowy EUTM 13 068 861 został zarejestrowany w złej wierze.   Spór...

Polska polityka dotycząca AI

W Polsce nie zostały ustanowione akty prawne regulujące działanie sztucznej inteligencji, z uwagi na to, że - tak jak wiele innych państw Unii Europejskiej - Polska czeka na przyjęcie regulacji unijnych, tj. AI ACT i Dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za sztuczną...

Spory sądowe wokół AI

W poprzednich artykułach zwróciliśmy uwagę na możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji. Akcentowaliśmy, że z rozwojem sztucznej inteligencji wiążą się również różne za grożenia, w szczególności związane z naruszeniem praw autorskich. Mając to na...

Archiwum

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

12 + 10 =

Contact

We invite you to contact us

Warsaw

Sobieszyńska St., no. 35
00-764 Warsaw
tel. +48 664 948 372

Contact form

6 + 14 =