Dyrektywa 93/83/EWG a nadawanie drogą kablową

Dyrektywa 93/83/EWG a nadawanie drogą kablową

Wyrokiem z dnia 8 września 2022 r. (sygn. C‑716/20) TSUE rozstrzygnął, że art. 1 ust. 3 dyrektywy Rady 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu...