Polska polityka dotycząca AI

Polska polityka dotycząca AI

Polska polityka dotycząca AI W Polsce nie zostały ustanowione akty prawne regulujące działanie sztucznej inteligencji, z uwagi na to, że – tak jak wiele innych państw Unii Europejskiej – Polska czeka na przyjęcie regulacji unijnych, tj. AI ACT i Dyrektywy...