A Czech court rules on copyright to a work generated by AI

A Czech court rules on copyright to a work generated by AI

A Czech court rules on copyright to a work generated by AI Artificial intelligence is becoming more and more prominent in the sector of music, literature and, as a matter of fact, in most fields that require a creative approach to any task or issue so far reserved...
Long awaited AI Act enacted by the European Parliament

Long awaited AI Act enacted by the European Parliament

Long awaited AI Act enacted by the European Parliament The enactment of the AI ACT On 13 March 2024, the European Parliament passed the Artificial Intelligence Act (the so-called AI Act), which has long been a significant focus of attention for many technology...
Long awaited AI Act enacted by the European Parliament

Długo wyczekiwany AI Act przyjęty przez Parlament Europejski

Długo wyczekiwany AI Act przyjęty przez Parlament Europejski   Uchwalenie AI ACT 13 marca 2024 r. Parlament Europejski przyjął Akt w sprawie sztucznej inteligencji (tzw. AI Act), stanowiący od dłuższego czasu istotny obiekt uwagi wielu firm technologicznych. Za...
Polska polityka dotycząca AI

Polska polityka dotycząca AI

Polska polityka dotycząca AI W Polsce nie zostały ustanowione akty prawne regulujące działanie sztucznej inteligencji, z uwagi na to, że – tak jak wiele innych państw Unii Europejskiej – Polska czeka na przyjęcie regulacji unijnych, tj. AI ACT i Dyrektywy...