IP Telegram: Wzór wspólnotowy Pumy unieważniony

IP Telegram: Wzór wspólnotowy Pumy unieważniony

IP Telegram: Wzór wspólnotowy Pumy unieważniony Nasz nowy IP Telegram dotyczy decyzji Sądu UE w sprawie wzoru wspólnotowego należącego do znanej firmy obuwniczej. Niedawno Sąd oddalił skargę firmy Puma, której wzór został wcześniej unieważniony przez EUIPO. To, co...
IP Telegram: Wzór wspólnotowy Pumy unieważniony

IP Telegram: Puma’s Community design invalidated

IP Telegram: Puma’s Community design invalidated Our new IP Telegram concerns the EU General Court’s decision on Community design belonging to a famous shoe company. Recently, the General Court dismissed the action of Puma whose design was previously invalidated...