AKTUALNOŚCI

Chat GPT – nowy wymiar rzeczywistości?

17.08.2023 | News, PL

Chat GPT – nowy wymiar rzeczywistości?

17.08.2023

Ogromną popularność aplikacji stworzonej przez OpenAI najlepiej potwierdzają liczby. Chat GPT, który został opublikowany 30 listopada 2022, swój pierwszy milion użytkowników zyskał w 5 dni,  natomiast 100 milionów użytkowników udało się osiągnąć już po 2 miesiącach.

  1. Czym jest, na jakiej zasadzie działa oraz czym są tzw. wtyczki do Chatu GPT?

Chat GPT jest chatbotem opartym na sztucznej inteligencji, który służy do generowania odpowiedzi na dane wprowadzane przez użytkownika aplikacji. Jednakże, nie działa jak tradycyjna wyszukiwarka. Odpowiedzi generowane przez Chat GPT są wynikiem statystycznych wzorców i statystyk zawartych w danych treningowych. Następnie na ich podstawie Chat GPT jest w stanie wygenerować określoną sekwencję. Dzięki przetwarzaniu treści, możliwe jest prowadzenie rozmowy z Chatem GPT, która łudząco będzie przypominać rozmowę z człowiekiem. Ponadto, Chat GPT może odpowiadać na różne pytania, pomagać w napisaniu mejli, wierszy, opowiadań a nawet prostych kodów źródłowych aplikacji.

Takie możliwości oferuje Chat GPT 3.5. Tymczasem 14 marca 2023 roku swoją premierę miał
Chat GPT 4. Nowa wersja aplikacji od OpenAI obsługuje więcej języków,  potrafi przetworzyć większe ilości tekstu oraz jest zdolna rozpoznawać obiekty na grafikach i zdjęciach, co daje min. możliwość generowania opisów obrazów.

Coraz nowsze możliwości są również oferowane przez tzw. wtyczki do Chatu GPT, czyli  dodatki do przeglądarki internetowej, które pozwalają na korzystanie z Chat GPT w różnych celach, jednocześnie rozszerzając funkcjonalność Chatu GPT.  Przykładem takich wtyczek może być m.in. YouTube Summary with ChatGPT czy Engage AI dostępne dla przeglądarki Chrome. Pierwsza wtyczka pozwala tworzyć streszczenia dla poszczególnych filmów na YouTube. Natomiast druga jest przeznaczona dla tworzenia unikalnych i adekwatnych do treści komentarzy na LinkedIn. Stworzone odpowiedzi przez Chat GPT mają być wnikliwe, autentyczne i trafne.

  1. Naruszenie praw autorskich przez Chat GPT – pierwsze sprawy sądowe

GPT-3 i GPT-4 to wielkie modele językowe, które były trenowane na terabajtach danych pochodzących z internetowej bazy danych, dzięki czemu mogą tworzyć teksty dla aplikacji AI.

Jednakże, coraz głośniej mówi się, że dane treningowe wykorzystane do trenowania Chatu GPT mogły być objęte prawami autorskimi. Co prawda Chat GPT nie kopiuje wprost danych ze zbioru treningowego, lecz generuje nowy tekst. Jednakże nie oznacza to, że jego zawartość nie może być podobna lub nawet identyczna do utworów chronionych prawem autorskim.

Mając to na uwadze, wielu artystów na całym świecie zaczęło zastanawiać się nad podjęciem kroków prawych przeciwko OpenAI z uwagi na naruszenie praw autorskich. W ostatnim czasie, na takie działanie zdecydowali się kanadyjska pisarka Mona Awad i amerykański pisarz Paul Tremblay, którzy złożyli pozew przeciwko OpenAI. Autorzy wskazali, że ich dzieła mogły zostać wykorzystane do trenowania Chatu GPT, na co nie wyrazili zgody. Jako jeden z argumentów, iż ich dzieła były wykorzystywane do trenowania Chatu GPT wskazują, że aplikacja od OpenAI jest w stanie dokładnie streścić ich utwory.

Możliwość naruszenia praw autorskich została również zauważona przez amerykańską grupę pisarzy The Authors Guild. Grupa sporządziła list do firm zajmujących się narzędziami opartymi o sztuczną inteligencję, w którym wskazują, że  przed dodaniem utworów do bazy szkoleniowej wpierw powinni uzyskać zgodę ich autorów.

Bez wątpienia pozytywny wyrok dla autorów w sprawie naruszenia praw autorskich przez Chat GPT może być precedensowy i jednocześnie zachęcić innych twórców do podjęcia kroków prawnych.

  1. Rozwój AI w Polsce

Nie ulega wątpliwościom, że na obecny wygląd i funkcjonowanie Chatu GPT duży wpływ miał polski akcent. Wynika to z tego, że jednym ze współzałożycieli firmy OpenAI był Wojciech Zaremba, który jest polskim informatykiem.

Ponadto, zgodnie z raportem State of Polish AI 2021 – Polska zajmuje 7 miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby ekspertów pracujących nad rozwojem lub wdrożeniem sztucznej inteligencji. Jak podkreślono w raporcie, obecnie zespoły AI świadczą usługi głównie dla dwóch sektorów: IT i Telekomunikacja (58 proc.) oraz finanse i bankowość (41 proc.).

  1. Podsumowanie

Mimo, że w niedługiej perspektywie zostanie w pełni przyjęte rozporządzenie UE w sprawie sztucznej inteligencji (tzw. AI ACT), to nadal wiele kwestii takich jak np. kwestia naruszenia praw autorskich przez AI nie jest jasna, co może powodować negatywne konsekwencje dla wielu twórców.

Jednakże, jak wskazuje prof. Markiewicz w artykule ChatGPT i prawo autorskie Unii Europejskiej ochrona interesów twórców ze względu na eksploatację utworów przez ChatGPT jest w dalszym ciągu w znacznym zakresie zabezpieczona przez obowiązujące przepisy prawa autorskiego.

Mając to na uwadze, mimo że rozwój sztucznej inteligencji postępuje w bardzo szybkim tempie – również w Polsce – nie oznacza to, że autorzy są pozbawieni ochrony. Jak wskazuje prof. Markiewicz – autor dalej może: żądać ochrony autorskich dóbr osobistych, gdy w wytworach ChatGPT eksploatowane są elementy twórcze utworów (z uwagi na naruszenie prawa do autorstwa i prawa do integralności). Ponadto, autor będzie chroniony również w przypadku udostępniania utworów poza zakresem wynikającym z dozwolonego użytku.

Pełen tekst artykułu prof. Markiewicza https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/chatgpt-i-prawo-autorskie-unii-europejskiej-151439247

Zobacz też:

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

6 + 1 =