AKTUALNOŚCI

Deseń nie stanowi kształtu towaru – sprawa Textilis

30.03.2019 | Monika Żuraw, PL

AKTUALNOŚCI

Deseń nie stanowi kształtu towaru – sprawa Textilis

Mar 30, 2019

(Wyrok TSUE z 14 marca 2019 r, sygn. akt C‑21/18)

Jedna z bezwzględnych przeszkód uniemożliwiających rejestracje znaku towarowego zachodzi wtedy, gdy oznaczenie składa się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru. Po jednej z ostatnich nowelizacji prawa znaków towarowych przeszkodę dotyczącą kształtu rozszerzono o „inne właściwości towaru” (por. art. 7 (1) (e) (iii) Rozporządzenia 2017/1001, art. 129 1 ust. 1 pkt 5 Ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej) . W omawianej sprawie oznaczeniem poddawanym ocenie w postępowaniu o unieważnienie znaku był wzór (np. na tkaninę, czy papier) z oznaczeniem słownym MANHATTAN, jak przedstawiono poniżej. W sprawie istotne jest, że znak został zarejestrowany przed nowelizacja ww. przepisów. Przed nowelizacją wszczęto również postępowanie o unieważnienie znaku.

TSUE uznał, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) Rozporządzenia w aktualnej formie należy interpretować w ten sposób, że nie ma on zastosowania do znaków towarowych zarejestrowanych przed wejściem w życie zmian. Takie rozstrzygnięcie jest prawidłowe przede wszystkich w kontekście zasady ochrony praw nabytych. Obecna zmiana w zakresie przeszkód rejestracji mogła by bowiem oznaczać dla wielu znaków narażenie ich na unieważnienie.

TSUE dokonał też wykładni pojęcia kształtu na gruncie ww. przepisów i stwierdził, że oznaczenia składające się z dwuwymiarowych motywów dekoracyjnych, naniesione na towary takie jak tkanina czy papier, nie stanowią oznaczeń, które „składają się wyłącznie z kształtu”. Choć wzory zawierają linie i kontury – jak każdy kształt – nie są one tożsame z samym produktem. Rozstrzygnięcie wydaje się jedynym rozsądnym, bo wzór może z pewnością stanowić inną właściwość towaru, ale nie kształt. Nawet w sytuacji wzorów pokrywających cały produkt, jak np. przedstawionych poniżej, deseniu nie można uznać za stanowiący kształt towaru. Widać wyraźnie, że linie i kontury tworzące wzór nie pokrywają się z kształtem torebek.

Rozstrzygnięcie nie było jednak oczywiste, szczególnie w kontekście opinii rzecznika generalnego w sprawie czerwonej podeszwy buta Louboutin (por. sygn. akt C-163/16). Rzecznik był przekonany, że czerwony kolor nałożony na podeszwę buta i zarejestrowany jako znak pozycyjny, można utożsamić z kształtem, a zatem rozpatrywać jako przeszkodę rejestracji dotyczącą kształtu. TSUE w sprawie Louboutin nie podzielił tej opinii, a wyrok Textilis potwierdza zapatrywanie TSUE, że przeszkodę kształtu towary należy interpretować ściśle i nie rozszerzać jej na inne właściwości (np. kolor, deseń).

Z pewnością można czekać na kolejne wyroki dotyczące znaków rejestrowanych już po nowelizacji. Można się spodziewać, że nowa regulacja znacząco ograniczy rejestrację znaków, które stanowią cechę towaru,  a znaki o tym samym charakterze zarejestrowane w przeszłości będą mogły nadal korzystać z ochrony.

Zobacz też:

Kiedy można mówić o złej wierze – casus z rynku drobiu w Polsce

6 września 2023 r. Sąd UE wydał wyrok w sprawie T-312/22 dot. znaku towarowego RED BRAND CHICKEN (EUTM 13 068 861), w którym stwierdził nieważność decyzji EUIPO, że niżej przedstawiony znak towarowy EUTM 13 068 861 został zarejestrowany w złej wierze.   Spór...

Polska polityka dotycząca AI

W Polsce nie zostały ustanowione akty prawne regulujące działanie sztucznej inteligencji, z uwagi na to, że - tak jak wiele innych państw Unii Europejskiej - Polska czeka na przyjęcie regulacji unijnych, tj. AI ACT i Dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za sztuczną...

Spory sądowe wokół AI

W poprzednich artykułach zwróciliśmy uwagę na możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji. Akcentowaliśmy, że z rozwojem sztucznej inteligencji wiążą się również różne za grożenia, w szczególności związane z naruszeniem praw autorskich. Mając to na...

Archiwum

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

3 + 11 =

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

6 + 13 =