AKTUALNOŚCI

IP Telegram: Niedawny wyrok TSUE w sprawie podobieństwa dwóch graficznych znaków towarowych

15.11.2023 | News, PL

IP Telegram: Niedawny wyrok TSUE w sprawie podobieństwa dwóch graficznych znaków towarowych

Nov 15, 2023

Wyrok Sądu (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) z dnia 25 października 2023 r. w sprawie T-773/22 dotyczącej podobieństwa dwóch graficznych znaków towarowych przedstawiających jamnika

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w październiku 2023 r. przełomowy wyrok dla sporów dotyczących graficznych znaków towarowych orzekając w sprawie podobieństwa dwóch graficznych znaków towarowych z wizerunkiem przedstawiciela powszechnie znanej rasy psów.

 

Sprawa dotyczyła dwóch graficznych znaków towarowych przedstawiających jamnika.

Hiszpańska spółka Contorno Textil, SL starła się w batalii sądowej z włoskim potentatem Harmont & Blaine SpA w sprawie podobieństwa ich graficznych znaków towarowych przedstawiających ukochanego przez wielu miłośników psów jamnika.

 

W dniu 8 listopada 2019 r., spółka Contorno Textil, SL złożyła w EUIPO zgłoszenie unijnego znaku towarowego (w klasie 25 – odzież/obuwie) dla następującego oznaczenia graficznego:

 

Harmont & Blaine SpA, włoska spółka, wniosła sprzeciw na podstawie wcześniejszej rejestracji swojego znaku:

 

 

Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw, a następnie Izba Odwoławcza oddaliła skargę – potwierdzając ryzyko wprowadzenia w błąd. Contorno Textil, SL wniosła skargę do Sądu UE.

TSUE oddalił skargę, potwierdzając istnienie ryzyka wprowadzenia w błąd.

TSUE wskazał między innymi, że:

– elementy graficzne kolidujących ze sobą znaków towarowych pokrywają się, ponieważ przedstawiają szczególnie rozpoznawalną rasę psów – jamnika,

– kolorystyka i stylistyka użytego rysunku nie są nietypowe i nie pozwalają na wyraźne odróżnienie jamników.

Sąd podkreślił, że element graficzny zgłoszonego znaku nie ma charakteru dekoracyjnego.

TSUE stwierdził również niskie podobieństwo wizualne i wysokie podobieństwo konceptualne – uznając jednocześnie, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Sąd zwrócił uwagę na wpływ elementu słownego na zwiększenie podobieństwa koncepcyjnego, stwierdzając, że na wysokie podobieństwo koncepcyjne wpłynął również fakt, że użyto elementu słownego „Teckle” (francuski odpowiednik słowa „jamnik”).

 

Wnioski: Wyrok ten akcentuje niuanse rozważań w sporach dotyczących graficznych znaków towarowych, zwłaszcza w przypadku tak ikonicznych i rozpoznawalnych elementów, jakimi są charakterystyczne figury znanych ras psów. 🐶

 

Pełny tekst wyroku TSUE dostępny jest tutaj:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=279069&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=492144

Zobacz też:

Ciężar dowodu w kolejnej sprawie przed TSUE

18 stycznia 2024 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-367/21 dot. wniosku o wydanieorzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W swoimwyroku Trybunał wskazał na możliwość odwrócenia ciężaru dowodu w przypadkuwyczerpania praw z unijnego...

Spostrzeżenia na temat decyzji w sprawie Pałacu Kultury i Nauki

6 lutego 2024 r. Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego zadecydowało w sprawie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na graficzny znak przedstawiający budynek Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie: Pałac został wybudowany w latach pięćdziesiątych XX wieku i choć jest...


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/users/vepcvmdx/public_html/zglegal.pl/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget2/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 114

Archiwum

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

9 + 7 =