AKTUALNOŚCI

Kilka słów o CPVO, czyli kto w Unii Europejskiej stoi za ochroną nowych odmian roślin uprawnych

19.08.2021 | News, PL

Kilka słów o CPVO, czyli kto w Unii Europejskiej stoi za ochroną nowych odmian roślin uprawnych

19.08.2021

 

21 lipca weszło w życie porozumienie pomiędzy EUIPO a CPVO, czyli Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin (Community Plant Variety Office). Dotyczy ono szeregu wspólnych działań obu urzędów dotyczących między innymi wymiany informacji o prowadzonych sprawach, współpracy w dziedzinie ochrony danych osobowych, a także organizacji szkoleń dotyczących własności intelektualnej.

Co to za urząd? Podobnie jak EUIPO, CPVO jest jedną z 48 zdecentralizowanych agencji Unii Europejskiej, których zadaniem jest implementacja polityk unijnych w sprawach tak zróżnicowanych jak między innymi produkty lecznicze, energetyka czy bezpieczeństwo żywności. Agencja ta utworzona została w 1995 roku, a swoją siedzibę ma w Angers we Francji.

W EUIPO zarejestrować można unijny znak towarowy lub wspólnotowy wzór przemysłowy. Zadaniem CPVO jest natomiast rozpatrywanie wniosków o udzielenie wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin. Jest to specyficzny rodzaj praw własności intelektualnej, które udzielane są na okres 25 lat lub w przypadku gatunków ziemniaków, winorośli lub drzew na okres 30 lat. Od początku swojej działalności CPVO rozpatrzył ponad 53 tysiące wniosków i udzielił ponad 41 tysięcy praw. Ochrona tych praw została uregulowana Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin. Jest to akt bezpośrednio obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Ze statystyk CPVO wynika, że aż 55 % zgłoszeń dotyczyło roślin o charakterze zdobniczym, dalsze 25 % stanowiły gatunki rolne, 14 % warzywa, a jedynie 6 % owoce. Większość zgłoszeń pochodzi z krajów członkowskich UE, chociaż zauważalna część, bo prawie 21 % wpłynęła z krajów spoza UE.

Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia 2100/94, ochronie podlegają odmiany, które są odrębne, wyrównane, trwałe oraz nowe. Za odrębną uważa się odmianę, która odróżnia się wyraźnie przejawianymi właściwościami wynikającymi ze szczególnego genotypu lub kombinacji genotypów od każdej innej odmiany, powszechnie znanej w dniu złożenia wniosku. Wyrównana odmiana oznacza taką, która jest wystarczająco jednolita we właściwościach uwzględnianych przy badaniu jej odrębności, jak również wszelkich innych właściwościach użytych do jej opisu. Trwałość oznacza, że właściwości, uwzględnione przy badaniu odrębności odmiany, jak również inne właściwości użyte do jej opisu, nie zmieniają się po jej powtarzanym rozmnażaniu, w przypadku szczególnego cyklu rozmnażania lub na końcu takiego cyklu. Jeśli chodzi o przesłankę nowości to wymagane jest, co do zasady, aby przed dniem zgłoszenia wniosku hodowca odmiany nie sprzedał lub w inny sposób nie przekazał osobom trzecim składników lub materiału ze zbioru lub nie wyraził na to zgody na terytorium UE wcześniej niż jeden rok przed tą datą i poza terytorium UE wcześniej niż cztery lata przed tą datą.

Decyzje CPVO dotyczące przyznania lub odmowy przyznania praw podlegają kontroli Izby Odwoławczej. Odwołanie od decyzji Izby Odwoławczej można natomiast wnieść do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Ochrona odmian roślin wciąż wydaje się mniej znana, a przynajmniej mniej medialna niż w przypadku chociażby znaków towarowych. Jest to jednak również bardzo przydatna forma ochrony własności intelektualnej i zdecydowanie warto z niej korzystać.

Zobacz też:

LETNIE SPOTKANIA IP W OGRODZIE DLA STUDENTÓW PRAWA

  Odkryj pasjonujący świat praw własności intelektualnej z kancelarią Żuraw i Wspólnicy sp. k.! Czy interesujesz się prawem własności intelektualnej? Ciekawią Cię znaki towarowe i zasady ich ochrony? Masz ochotę poznać fascynujące przypadki naruszeń renomowanych...

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

7 + 4 =