AKTUALNOŚCI

Nowa Wspólna Praktyka europejskich urzędów do spraw własności intelektualnej dotycząca dowodów w postępowaniu odwoławczym

28.06.2021 | News, PL

Nowa Wspólna Praktyka europejskich urzędów do spraw własności intelektualnej dotycząca dowodów w postępowaniu odwoławczym

28.06.2021

 

W maju 2021 roku urzędy współpracujące w ramach European Union Intellectual Property Network, do których należą m.in. Urząd Patentowy RP i Urząd UE do spraw Własności Intelektualnej wydały wspólny komunikat dotyczący nowych dowodów w postępowaniu odwoławczym. Opisana praktyka będzie obowiązywać od 30 czerwca 2021 r. i odnosi się do:

  • Struktury dowodów
  • Składania dowodów
  • Przedstawiania dowodów
  • Postępowania z dowodami poufnymi

Wytyczne zawierają szeroki katalog dowodów, z których można skorzystać w postępowaniach. Nie jest to jednak pełne spektrum materiałów, mogących posłużyć za dowód w sprawie – jest to katalog otwarty. Oprócz tego każda kategoria jest opatrzona wskazówkami, które mają ułatwić prawidłowe przedstawienie dowodu.

Wspólna praktyka prezentuje zarówno dowody klasyczne jak i te niekonwencjonalne – dowody internetowe, pliki wideo czy wydruki recenzji użytkowników.

Dowody internetowe – liczy się wiarygodność

Urzędy wspólnie uznały, że rozwój technologii powinien wiązać się z uznawaniem dowodów internetowych za pełnoprawne środki dowodowe. Jednak łatwo edytowalne witryny internetowe (takie jak Wikipedia) mogą wzbudzać podejrzenia co do swojej autentyczności.

Co zrobić, kiedy jakaś witryna została zmieniona i nie mamy dostępu do poprzednich wersji, które mogłyby stanowić dowód w sprawie? Z pomocą przychodzą serwisy do archiwizacji stron internetowych, które skanują i zapisują zmiany, dostępne później w formie wydruku ze wskazaniem dat (np. WayBack Machine) – zgodnie z nowymi wytycznymi może on zostać użyty jako środek dowodowy.

Według nowej Wspólnej Praktyki zalecane jest uzupełnienie lub podparcie takich dowodów dodatkowymi materiałami (o ile jest to możliwe).

Metadane – jak je wykorzystać?

Metadane to informacje o danych, które dostarczają szczegółów o zarządzaniu zasobami i pozwalają zidentyfikować poszczególne elementy, takie jak data i miejsce utworzenia, sprzęt czy informacje o użytkowniku. Jest to przydatne przy wykazywaniu, że znak towarowy był używany przez dany podmiot w konkretnym czasie.

Materiały wideo

Dowodem w postępowaniu mogą być również pliki wideo. Warto opatrzeć je dodatkowymi informacjami, takimi jak miejsce publicznego udostępnienia – potwierdzone wydrukami, przedstawiającymi zamieszczenie filmu. Zalecane jest również:

  • Wskazanie momentu, w którym widoczny jest znak, towary, usługi lub inne znaczące treści
  • Przedstawienie danych analitycznych, wskazujących liczbę odsłon oraz pochodzenie geograficzne odbiorców
  • Przedstawienie dodatkowych danych na temat odbiorców, takich jak płeć lub wiek

Materiały wideo powinny być przedkładane w formie pliku, a nie linku.

Dane analityczne z niezależnych serwisów

Zgodnie z nową Wspólną praktyką jako źródła niezależne można traktować wyciągi z mediów społecznościowych. Serwisy te samodzielnie tworzą informacje (np. na temat liczby odbiorów, ich wieku czy płci), które nie mogą zostać zmienione przez użytkownika. Taki dowód powinien zostać przedstawiony w formie wydruku lub zrzutu ekranu. Jednak zalecane jest, aby okoliczności takie jak liczba polubieni, odsłon czy obserwujących były podparte dodatkowymi dowodami, takimi jak dane dotyczące sprzedaży towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym na danym terytorium.

Wspólna Praktyka wspomina również o dokumentowaniu działań marketingowych influencerów. Oparty na nich dowód musi zawierać komplet informacji o konkretnej współpracy, takie jak położenie geograficzne danego influencera i związane z nim wydatki reklamowe.

Link do całego dokumentu znajduje się poniżej:

https://uprp.gov.pl/pl/konwergencja/znaki-towarowe/wspolny-komunikat-na-temat-dowodow-w-postepowaniu-odwolawczym-w-sprawach-dotyczacych-znaku-towarowego-skladania-struktury-i-przedstawiania-dowodow-oraz-postepowania-z-dowodami-poufnymi

Zobacz też:

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

6 + 9 =