Polska polityka dotycząca AI

Polska polityka dotycząca AI

W Polsce nie zostały ustanowione akty prawne regulujące działanie sztucznej inteligencji, z uwagi na to, że – tak jak wiele innych państw Unii Europejskiej – Polska czeka na przyjęcie regulacji unijnych, tj. AI ACT i Dyrektywy w sprawie odpowiedzialności...
Spory sądowe wokół AI

Spory sądowe wokół AI

W poprzednich artykułach zwróciliśmy uwagę na możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji. Akcentowaliśmy, że z rozwojem sztucznej inteligencji wiążą się również różne za grożenia, w szczególności związane z naruszeniem praw autorskich. Mając to na...
Prawa autorskie a telewizja satelitarna

Prawa autorskie a telewizja satelitarna

Podmiot świadczący usługi z zakresu nadawania satelitarnego programów telewizyjnych musi uzyskać zezwolenie posiadaczy praw autorskich do rozpowszechniania utworów. Problem pojawia się, gdy podmiot świadczący takie usługi ma swoją siedzibę w innym państwie, niż...
O muzyce w transporcie publicznym z perspektywy prawa Unii

O muzyce w transporcie publicznym z perspektywy prawa Unii

Bez wątpienia podróż przy muzyce jest przyjemniejsza niż w ciszy. Należy jednak mieć na uwadze, że rozpowszechnianie utworów muzycznych w środkach transportu publicznego powinno odbywać się z poszanowaniem praw autorskich do tych dzieł. W sprawach połączonych C‑775/21...