AKTUALNOŚCI

Wyrok Sądu w sprawie wzoru wspólnotowego zestawu skarpet i jego opakowania

12.10.2023 | News, PL

Wyrok Sądu w sprawie wzoru wspólnotowego zestawu skarpet i jego opakowania

Oct 12, 2023

Sąd oddalił skargę na decyzję Izby Odwoławczej EUIPO z 20 maja 2022 r. EUIPO wniesioną przez Cypriana Iwucia w sprawie o unieważnienie wzoru wspólnotowego spółki Xangzhou XiangHui z siedzibą w Chinach. Wzór był kwestionowany przede wszystkim ze względu na brak nowości na podstawie art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 6/2022 w związku z art. 5 tego rozporządzenia. Skarżący nie powołał się jednak na brak indywidualnego charakteru spornego wzoru, przez co ostatecznie wyrok okazał się być dla niego niekorzystny.

(Wyrok Sądu z 6 września 2023 r., T-492/22)

15 grudnia 2020 r. spółka IWUC, która była poprzednikiem prawnym Skarżącego złożyła wniosek o unieważnienie prawa do wzoru (RCD 008043228) dotyczący zestawu skarpet i pudełka do pakowania.

Wniosek został złożony w szczególności w oparciu o wcześniejszy wzór wspólnotowy RCD 004506947) należący do Skarżącego.

Skarżący przedstawił też zrzuty ekranu z kont w mediach społecznościowych, a także udostępnił hiperłącze do platformy Amazon, z którego wynikało, że sprzedawane przez niego podobne produkty były tam dostępne od 2016 r.

Mimo powyższego, Wydział Unieważnień oddalił wniosek o unieważnienie. Skarżący wniósł odwołanie do Izby Odwoławczej EUIPO, która decyzją z maja 2022 r. oddaliła odwołanie uznając, że jest bezzasadne.

Stwierdziła przede wszystkim, że wzór Skarżącego nie jest identyczny z wzorem drugiej strony postępowania, a cechy, które odróżniają oba produkty należy traktować jako istotne.

Skarżący wniósł odwołanie do Sądu i żądał stwierdzenia nieważności decyzji i unieważnienia prawa do wzoru RCD 008043228 lub – alternatywnie – ograniczenia jego rejestracji do kartonowego pudełka.

Zarzucił on Izbie naruszenie art. 5 rozporządzenia i stwierdził, że nie rozpatrzyła wniosku w oparciu o wszystkie przedstawione dowody i błędnie uznała, że wzór chińskiej spółki można uznać za nowy. Według Skarżącego wynikało to z tego, że Izba nie wzięła pod uwagę dowodów internetowych, a kwestię nowości wzoru zbadano tylko na podstawie certyfikatu rejestracji wzoru Skarżącego, przy czym certyfikat przedstawiał tylko jeden z wariantów skarpet we wzory przedstawiające pizzę.

TSUE oddalił ten zarzut, m.in. ponieważ:

  • zestawy różniły się wzorami i kolorami oraz rozmieszczeniem skarpet
  • pudełka różniły się od siebie kształtem – pudełko skarżącego ma kształt kwadratu z dwoma ściętymi bokami, a pudełko drugiej strony kształt ośmiokąta
  • pudełka zawierały słowa ,,pizza” i ,,sock box”, ale znajdowały się one w innych miejscach
  • na pudełkach znajdowały się różne obrazki
  • a jednocześnie, powyższe różnice za istotne i dostrzegalne.

Przyczyną, dla której Izba nie wzięła pod uwagę dowodów innych niż wzór (RCD 004506947) było to, że Skarżący nie twierdził, że te dowody wskazywały wzory wcześniejsze od tych, które znajdowały się w kwestionowanym  wzorze. Nie sprecyzował też różnic między wzorami uwzględnionymi przez Izbę a tymi, które zostały pominięte.  W związku z tym Sąd uznał, że argumenty Skarżącego są zbyt ogólne i nie są w stanie podważyć ustaleń Izby.

Skarżący twierdził też, że ułożenie skarpet w kształt pizzy i umieszczenie ich w pudełku stanowi dowód skopiowania jego pomysłu. Ewentualne różnice między poszczególnymi wzorami czy kolorami na skarpetkach nie mają szczególnego znaczenia, ponieważ samo ,,pizza skarpetkowa” niesie podobny przekaz i konsumenci nie są w stanie odróżnić produktów. Sąd podkreślił jednak, że za pomocą powyższych argumentów Skarżący podważał indywidualny charakter wzoru RCD 008043228 w rozumieniu art. 6 rozporządzenia nr 6/2002, a nie jego nowość, na której brak wskazywał we wniosku o unieważnienie. Skarżący nigdy nie powołał się na tę podstawę unieważnienia, zatem zarzut Skarżącego był bezzasadny.

W kwestii drugiego żądania tj. ograniczenia rejestracji wzoru do kartonowego pudełka Sąd uznał, że warunki nie zostały spełnione, ponieważ oddalono żądanie dotyczącego unieważnienie prawa do wzoru RCD 008043228, a spółka, do której należy prawo do tego wzoru nie zrzekła się jego rejestracji. Żądanie oddalono jako bezzasadne, jak i całą skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej z 20 maja 2022 r.

Podsumowanie

Omawiany wyrok jest spójny z orzecznictwem dotyczącym przesłanek unieważnienia wzorów wspólnotowych. W sprawach tego typu konieczne jest precyzyjne przedstawienie dowodów opatrzonych w daty, a także powołanie adekwatnych podstaw unieważnienia. Brak nowości można zakwestionować jedynie na podstawie wcześniejszych wzorów identycznych. W zasadzie wszelkie różnice pomiędzy wzorami będą podważały zarzut braku nowości wzoru.

Zobacz też:

Ciężar dowodu w kolejnej sprawie przed TSUE

18 stycznia 2024 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-367/21 dot. wniosku o wydanieorzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W swoimwyroku Trybunał wskazał na możliwość odwrócenia ciężaru dowodu w przypadkuwyczerpania praw z unijnego...

Spostrzeżenia na temat decyzji w sprawie Pałacu Kultury i Nauki

6 lutego 2024 r. Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego zadecydowało w sprawie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na graficzny znak przedstawiający budynek Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie: Pałac został wybudowany w latach pięćdziesiątych XX wieku i choć jest...


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/users/vepcvmdx/public_html/zglegal.pl/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget2/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 114

Archiwum

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

7 + 8 =