Spory sądowe wokół AI

Spory sądowe wokół AI

Spory sądowe wokół AI W poprzednich artykułach zwróciliśmy uwagę na możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji. Akcentowaliśmy, że z rozwojem sztucznej inteligencji wiążą się również różne za grożenia, w szczególności związane z naruszeniem praw...
Umowa dystrybucyjna pomiędzy podmiotami naruszającymi z różnych państw członkowskich – jurysdykcja

Prawa autorskie a telewizja satelitarna

Prawa autorskie a telewizja satelitarna Podmiot świadczący usługi z zakresu nadawania satelitarnego programów telewizyjnych musi uzyskać zezwolenie posiadaczy praw autorskich do rozpowszechniania utworów. Problem pojawia się, gdy podmiot świadczący takie usługi ma...
Czy można przepakować leki do nowego opakowania?

Czy można przepakować leki do nowego opakowania?

Czy można przepakować leki do nowego opakowania? W sprawie o sygn. C-224/20 TSUE zajął się problematyką przepakowywania leków do nowych opakowań. Postępowanie przed sądem krajowym: Stroną Powodową są producenci leków, zaś Stroną Pozwaną – podmioty zajmujące się...