AKTUALNOŚCI

Uzyskaj dofinansowanie z UE na swoją własność intelektualną

20.01.2022 | News, PL

Uzyskaj dofinansowanie z UE na swoją własność intelektualną

Jan 20, 2022

 

Uruchomiono nowy unijny fundusz na rzecz praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą na terenie Unii Europejskiej (MŚP) o budżecie w wysokości 47 mln euro. Jest to już drugi unijny fundusz mający na celu wspieranie przedsiębiorstw w procesie wychodzenia z kryzysu COVID-19 oraz w procesie transformacji ekologicznej i
cyfrowej przez najbliższe trzy lata (2022-2024). Czas trwania przewidziano na okres od 10 stycznia 2022 r. do 16 grudnia 2022 r. Wniosek o dofinansowanie może złożyć MŚP, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu. Ilość środków jest ograniczona, a dotacje przyznawane zostają zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

W ramach funduszu można uzyskać dwa rodzaje bonów:

  • Bon 1, czyli do 1 500 EUR do wykorzystania w związku z opłatą za zgłoszenia znaków towarowych lub wzorów przemysłowych.
  • Bon 2, czyli do 750 EUR do wykorzystania na opłaty patentowe.

Aby skorzystać z Funduszu dla MŚP należy zarejestrować się na stronie EUIPO, założyć Konto funduszu dla MŚP oraz wysłać formularz wniosku o przyznanie dotacji. Kiedy wniosek zostanie zaakceptowany wnioskodawca otrzymuje powiadomienie oraz bony, które są ważne przez 4 miesiące od otrzymania dotacji (tzw. okres aktywacji). W tym okresie wnioskodawca może wystąpić o ochronę praw własności intelektualnej (np. zgłosić znak towarowy). Po opłaceniu zgłoszeń należy złożyć wniosek o zwrot poniesionych kosztów:

75% zwrotu opłat za znak towarowy i wzór na poziomie Unii Europejskiej
75% zwrotu opłat za znaki towarowe i wzory na poziomie krajowym i regionalnym
50% zwrot opłat za znak towarowy i wzór poza UE
Zwrot 50% opłat patentowych na poziomie krajowym

Po okresie aktywacji następuje tzw. okres realizacji, podczas którego wnioskodawca może dokonywać kolejnych czynności w ramach kwot przyznanych bonem. Okres realizacji trwa 6 miesięcy dla bonu 1 i 12 miesięcy dla bonu 2.
W 2021 r. Komisja wraz z EUIPO uruchomiła pierwszy unijny fundusz na rzecz MŚP, oferujący usługi w zakresie zwrotu kosztów usługi IP Scan oraz kosztów rejestracji krajowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Z budżetu w wysokości 6,8 mln euro skorzystało w sumie 12 989 MŚP ze wszystkich 27 państw członkowskich. W pierwszym
roku funkcjonowania Funduszu MŚP wykonano 28 065 usług.

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy w złożeniu wniosku.

Zobacz też:

Ciężar dowodu w kolejnej sprawie przed TSUE

18 stycznia 2024 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-367/21 dot. wniosku o wydanieorzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W swoimwyroku Trybunał wskazał na możliwość odwrócenia ciężaru dowodu w przypadkuwyczerpania praw z unijnego...

Spostrzeżenia na temat decyzji w sprawie Pałacu Kultury i Nauki

6 lutego 2024 r. Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego zadecydowało w sprawie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na graficzny znak przedstawiający budynek Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie: Pałac został wybudowany w latach pięćdziesiątych XX wieku i choć jest...


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/users/vepcvmdx/public_html/zglegal.pl/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget2/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 114

Archiwum

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

7 + 10 =